Siirry sisältöön

Vastuullisuus kuuluu keskeisesti viranomaisen työhön. Vastuullisuustyömme perustuu Suomen Pankin arvoihin ja vastuullisuusohjelmaan, jonka perustan muodostavat osaavat asiantuntijat. Toimintaa ohjaavat eettiset säännöt, hyvän hallinnon periaatteet ja läpinäkyvyys.

Vastuullisuus lähtee Pankin ydintoiminnasta. Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia ja rahoitusjärjestelmä luotettava.  Suomen Pankilla on roolinsa myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Hoitamalla tehtävämme tavoitteiden mukaisesti tuomme parhaalla mahdollisella tavalla panoksemme suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedolla ja yhteistyöllä vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta. Näitä teemoja edistämme seuraavin toimenpitein.