Vastuullisuus kuuluu keskeisesti viranomaisen työhön. Vastuullisuustyömme perustuu Suomen Pankin arvoihin ja vastuullisuusohjelmaan, joka  pohjautuu osaavien asiantuntijoiden toimintaan. Toimintaa ohjaavat eettiset säännöt, hyvän hallinnon periaatteet ja läpinäkyvyys.

Vastuullisuus lähtee Pankin ydintoiminnasta. Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia ja rahoitusjärjestelmä luotettava.  Suomen Pankilla on roolinsa myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Hoitamalla tehtävämme tavoitteiden mukaisesti annamme parhaalla mahdollisella tavalla panoksemme suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta. Näitä teemoja edistämme seuraavin toimenpitein.