Ensimmäiset raportoinnit siirtyvät uuteen palveluun kesällä 2024

Tiedonkeruujärjestelmän uudistus koskee kaikkia Suomen Pankin tilastotiedonkeruita. Tiedonkeruut siirretään uudelle alustalle vaiheittain kesän ja syksyn 2024 aikana. Raportit toimitetaan uuteen järjestelmään alla olevista raportointiperiodien tiedoista alkaen.

Raportointiperiodi

tiedonkeruu

2024H1 MAPE (H)
2024M8 SAVE
2024M9, 2024Q3 KOTI, LUOTI (M, Q), MAPE (Q), RATI (M, Q), PEF
2024M12, 2024Q4, 2024A MAPE (A), MURA (Q, A), SIRA, TIHA

Raportoijien käyttöön uusi käyttöliittymä  

Tiedonkeruualustan käyttöliittymä ja toiminnot muuttuvat uuden järjestelmän myötä. Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa järjestetään koulutusta. Raportoijilla on myös mahdollisuus osallistua järjestelmän testaamiseen ennen ensimmäistä virallista raportointia. Testiympäristö avataan SAVE-, MAPE- ja KOTI -raportointien osalta viimeistään kesäkuun puolessa välissä. Koulutuksista ja testausajankohdista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.  

Raportit toimitetaan käyttöliittymän tai rajapinnan kautta  

Raportointi on mahdollista lomakkeella sekä tiedostonsiirtona joko selainkäyttöliittymän tai SFTP-yhteyden kautta. Raportointi SFTP -yhteyttä käyttämällä sopii raportointivelvollisille, joilla on paljon raportoitavaa tietoa tai raportointia, joka halutaan automatisoida. Halukkuudesta SFTP -yhteyden käytön jatkamiseen tai käyttöön ottamiseksi tulee olla yhteydessä Suomen Pankkiin. Raporttitiedostojen rakenne muuttuu CSV-muotoisista tiedostoista XML-muotoisiin tiedostoihin. Siirtymän helpottamiseksi raportoijien käyttöön toimitetaan loppukeväästä 2024 väliaikainen työkalu CSV-tiedostojen muuntamiseksi XML-muotoon. On kuitenkin tärkeää huomioida, että raportointi tulee siirtää XML-muotoon viimeistään seuraavan tietuemuodon päivityksen yhteydessä. Tiedotamme määräajasta hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.  

Uusi järjestelmä edellyttää myös muutamia muita kaikille tiedonkeruille yhteisiä muutoksia (pl. Luoti-tiedonkeruu). Tiedoston nimeämismuoto muuttuu ja tiedoston aloittava osio (Header) on muutettu vakiomuotoiseksi. Lisäksi XML – tiedostoissa ei ole enää varattuja kenttiä. Tarkemmat kuvaukset muutoksista ja tiedostorakenteesta löytyvät vaiheittain julkaistavista tiedonkeruukohtaisista skeemoista sekä teknisistä ohjeista.

Uusi järjestelmä vaatii Suomi.fi -valtuuksilla tunnistautumista

Uuteen tiedonkeruujärjestelmään kirjautuminen edellyttää Suomi.fi -valtuuksilla tunnistautumista. Kyseinen tunnistustapa on käytössä myös nykyisessä DCS2-palvelussa, joten suosittelemme kaikkia raportoijia siirtymään tunnistustavan käyttöön jo nyt.  Ohjeet raportointivaltuuksien myöntämiseen löytyvät täältä. Uudessa tiedonkeruujärjestelmässä Suomi.fi-tunnistautumista edellytetään myös niiltä käyttäjiltä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Tällöin käyttäjän tulee ottaa käyttöön Finnish Authenticator -sovellus. Lisätietoa sovelluksen käyttöönotosta on saatavilla täältä.

Ohjeet ja koulutus

Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät skeemat, ohjeet ja koulutustallenteet koostetaan tälle sivulle. Järjestelmäuudistuksen etenemisestä tiedotetaan raportoijia sekä sähköpostitse että verkkosivuilla sitä mukaa kun uutta tietoa on käytettävissä. Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen ReportingSupport(at)bof.fi