Ensimmäiset raportoinnit siirtyvät uuteen palveluun kesällä 2024

Tiedonkeruujärjestelmän uudistus koskee kaikkia Suomen Pankin tilastotiedonkeruita. Tiedonkeruut siirretään uudelle alustalle vaiheittain kesän ja syksyn 2024 aikana. Alustavan aikataulun mukaan raportit toimitetaan uuteen järjestelmään alla olevista raportointiperiodien tiedoista alkaen. Lopullinen aikataulu vahvistetaan alkuvuonna 2024.

Raportointiperiodi

tiedonkeruu

2024H1 MAPE (H)
2024M8 SAVE
2024M9, 2024Q3 KOTI, LUOTI (M, Q), MAPE (Q), RATI (M, Q), PEF
2024M12, 2024Q4, 2024A MAPE (A), MURA (Q, A), SIRA, TIHA

Raportoijien käyttöön uusi käyttöliittymä  

Tiedonkeruualustan käyttöliittymä ja toiminnot muuttuvat uuden järjestelmän myötä. Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa järjestetään koulutusta. Raportoijilla on myös mahdollisuus osallistua järjestelmän testaamiseen ennen ensimmäistä virallista raportointia. Koulutuksista ja testausajankohdista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.  

Raportit toimitetaan käyttöliittymän tai rajapinnan kautta  

Raportointi on mahdollista lomakkeella sekä tiedostonsiirtona joko selainkäyttöliittymän tai SFTP-yhteyden kautta. Raporttitiedostojen rakenne kuitenkin muuttuu CSV-muotoisista tiedostoista XML-muotoisiin tiedostoihin. Siirtymän helpottamiseksi raportoijien käyttöön toimitetaan talven 2024 aikana väliaikainen työkalu CSV-tiedostojen muuntamiseksi XML-muotoon. On kuitenkin tärkeää huomioida, että raportointi tulee siirtää XML-muotoon viimeistään seuraavan tietuemuodon päivityksen yhteydessä. Tiedotamme määräajasta hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.  

Tiedonkeruut siirretään uudelle alustalle nykymuodossaan, ja muutokset raporttien tietosisältöön pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Raportointikohtaiset XML -skeemat julkaistaan Suomen Pankin verkkosivuille helmi-maaliskuussa. Talven ja kevään aikana julkaistaan myös raportointikohtaiset ohjeet, jotka täydentävät XML-skeemaa.    

Uusi järjestelmä vaatii Suomi.fi -valtuuksilla tunnistautumista

Uuteen tiedonkeruujärjestelmään kirjautuminen edellyttää Suomi.fi -valtuuksilla tunnistautumista. Kyseinen tunnistustapa on käytössä myös nykyisessä DCS2-palvelussa, joten suosittelemme kaikkia raportoijia siirtymään tunnistustavan käyttöön jo nyt.  Ohjeet raportointivaltuuksien myöntämiseen löytyvät täältä. Uudessa tiedonkeruujärjestelmässä Suomi.fi-tunnistautumista edellytetään myös niiltä käyttäjiltä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Tällöin käyttäjän tulee ottaa käyttöön Finnish Authenticator -sovellus. Lisätietoa sovelluksen käyttöönotosta on saatavilla täältä.

Ohjeet ja koulutus

Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät ohjeet ja koulutustallenteet koostetaan tälle sivulle. Järjestelmäuudistuksen etenemisestä tiedotetaan raportoijia sekä sähköpostitse että verkkosivuilla sitä mukaa kun uutta tietoa on käytettävissä. Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvissä kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen ReportingSupport(at)bof.fi