Suomen Pankin viestinnän periaatteet

Näistä viestintäperiaatteista pidämme kiinni:

Luotettavuus

Perustamme kannanottomme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin. Tarjoamme faktaa, emme mutua. Viestimme oikeaan aikaan ja tasapuolisesti.

Avoimuus

Perustelemme päätöksemme ja kerromme toiminnastamme eri kanavissa. Keskustelemme ja kuuntelemme yhteiskunnan eri areenoilla samoin kuin oman työyhteisömme sisällä.

Ymmärrettävyys

Äänensävymme on asiallinen ja ystävällinen. Käytämme selkeää kieltä. Pyrimme selittämään lyhenteet ja vältämme jargonia. Viestimme suomen kielen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä. Hyödynnämme kerroksellista viestintää ja visuaalisuutta.

Viestinnän tavoitteet

  1. Ansaitsemme toiminnallamme kansalaisten luottamuksen.
  2. Varmistamme, että eri sidosryhmät saavat tarvitsemansa tiedot Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin toiminnasta. Edistämme talousosaamista.
  3. Lisäämme toimintamme vaikuttavuutta ja käymme vuoropuhelua.
  4. Vahvistamme henkilöstön me-henkeä ja ylläpidämme positiivista työnantajakuvaa kertomalla toiminnastamme avoimesti.

Suomen Pankin viestinnän linjaukset

SP-Viestinnän-linjaukset-1920x1080.jpg