Voit etsiä avoimia tehtäviä Laurasta ilman rekisteröitymistä, mutta hakemuksen lähettäminen edellyttää rekisteröitymisen. Kaikki työpaikkahakemukset lähetetään Lauran kautta. Emme voi vastaanottaa myöhästyneitä hakemuksia. Rekrytointien yhteyshenkilöt löydät hakuilmoituksista. Valitettavasti Suomen Pankkiin ei ole mahdollista jättää avointa hakemusta.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä arvoja, ja teemme jatkuvaa työtä monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Kannustamme hakijoita eri taustoista hakemaan osaksi organisaatiotamme. Olemme ottaneet joissakin rekrytoinneissa kokeiluun anonyymin rekrytoinnin menetelmän. Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksesta on käsittelyvaiheessa piilotettu kaikki henkilöön viittaava tieto, minkä ansiosta hakija pysyy nimettömänä aina haastatteluun saakka. Näissä rekrytoinneissa on tärkeää, että hakijat eivät tuo hakemusasiakirjoissaan esiin henkilökohtaisia tietojaan esimerkiksi perhetilanteesta, terveydentilanteesta, iästä tai sukupuolesta. Ilmoitamme hakuilmoituksessa, jos kyseinen rekrytointi tehdään anonyymina rekrytointina.

Osana rekrytointiprosessia voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnit laatii yhteistyökumppanimme, joka käyttää luotettavia ja hyvän henkilöarvioinnin mukaisia menetelmiä. Kaikki soveltuvuusarvioinnin suorittaneet saavat palautteen arvoinnista.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Huomaathan, että virkaa tai virkasuhdetta koskevat hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.