Osastopäällikkönä toimii Juha Kilponen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Ennustetoimisto

Ennustetoimisto vastaa Suomen taloutta koskevista kokonaistaloudellisista ennusteista ja Suomen talouden seurannasta sekä kotimaisen talouspolitiikan analyysista. Ennustetoimisto myös ylläpitää ja kehittää kokonaistaloudellisia ennustemalleja ja ennustejärjestelmiä.

Vt. toimistopäällikkönä toimii Juuso Vanhala.

Rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimisto

Rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimisto vastaa erityisesti euroalueen kokonaistaloudellisesta analyysistä ja osallistuu rahapolitiikan päätöksentekoon liittyvään valmisteluun.

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa ajankohtainen arvio euroalueen talouden näkymistä, tehdä rahapolitiikkaan liittyvää analyysiä kotimaisen keskustelun ja rahapolitiikan tarpeisiin ja muodostaa kokonaiskuvaa kansainvälisen talouden kehityksestä yhdessä nousevien talouksien tutkimuslaitoksen kanssa. Toimisto myös ylläpitää ja kehittää pitkäjänteisesti tähän liittyvää analyysivälineistöä.

Rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimistopäällikkö on Markku Lehmus.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) on kansainvälisesti korkeatasoinen nouseviin talouksiin ja koko maailmantalouden ilmiöihin erikoistunut tutkimuslaitos. BOFIT seuraa ja analysoi erityisesti Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä sekä tekee pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä. BOFIT muodostaa kokonaiskuvaa kansainvälisen talouden kehityksestä yhdessä rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston kanssa.

BOFITin tutkimuspäällikkö on Iikka Korhonen.

Tutkimusyksikkö

Tutkimusyksikkö on kansainvälisesti aktiivinen ja tunnettu yksikkö, jonka toiminnassa korostuvat sekä akateemiset laatutavoitteet että tutkimuksen hyödynnettävyys politiikkatyössä. Painopiste on makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimuksessa. Kaikki tutkijaekonomistien tehtävät ovat tohtoritasoisia ja määräaikaisia.

Tutkimusyksikön päällikkö on Esa Jokivuolle.