Osastopäällikkönä toimii Juha Kilponen.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Ennustetoimisto

Ennustetoimisto vastaa Suomen taloutta koskevista kokonaistaloudellisista ennusteista ja Suomen talouden seurannasta sekä kotimaisen talouspolitiikan analyysista. Ennustetoimisto myös ylläpitää ja kehittää kokonaistaloudellisia ennustemalleja ja ennustejärjestelmiä.

Ennustetoimiston päällikkö on Meri Obstbaum.

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimisto

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimisto vastaa euroalueen ja maailmantalouden kokonaistaloudellisesta analyysista. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa ajankohtainen arvio kansainvälisen talouden näkymistä, ja tehdä erityisesti rahapolitiikkaan liittyvää analyysiä kotimaisen keskustelun ja rahapolitiikan tarpeisiin.

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -toimiston päällikkö on Hanna Freystätter.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT) on kansainvälisesti korkeatasoinen nouseviin talouksiin erikoistunut tutkimuslaitos, jossa seurataan ja analysoidaan Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä sekä tehdään pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä.

BOFITin tutkimuspäällikkö on Iikka Korhonen.

Tutkimusyksikkö

Tutkimusyksikkö on kansainvälisesti aktiivinen ja tunnettu yksikkö, jonka toiminnassa korostuvat sekä akateemiset laatutavoitteet että tutkimuksen hyödynnettävyys politiikkatyössä. Painopiste on makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksen ja vakauden tutkimuksessa. Kaikki tutkijaekonomistien tehtävät ovat tohtoritasoisia ja määräaikaisia.

Tutkimusyksikön päällikkö on Esa Jokivuolle.

 

;