Maksufoorumi on perustettu parantamaan suomalaisten toimijoiden yhteistyötä sekä luomaan yhteinen näkemys maksujärjestelmien kehittämiseen. Tällä kertaa maksufoorumissa keskityttiin tehokkuuden lisäämiseen. Siirtyminen sähköiseen laskuun tehostaa taloushallinnan prosesseja ja karsii kustannuksia.

Maksufoorumin yhteydessä järjestettiin tänä vuonna SEPA-foorumi, jonka tavoitteena on edistää siirtymistä yhtenäiseen euromaksualueeseen. 

Avauspuheenvuorossaan pääjohtaja Liikanen korosti, etttä Suomessa on pitkälle kehitetyt tehokkaat maksujärjestelmät. Siirtyminen yhtenäiseen maksualueeseen ei saa heikentää suomalaista toimintaympäristöä vaan sen pitää päinvastoin lisätä tehokkuutta ja karsia kustannuksia.

Seminaarissa kuullut alustukset: