Osastopäällikkönä toimii Veli-Matti Lumiala.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot:

Hallintopalvelutoimisto

Hallintopalvelutoimisto tuottaa ja hankkii yhteisiä palveluja Suomen Pankille ja sen yhteydessä toimivalle Finanssivalvonnalle (Fiva). Toimisto vastaa molempien organisaatioiden hankinnoista, liikematkustamisesta, laskujen käsittelystä, maksuliikenteestä, kuljetus-ja virastopalveluista sekä Fivan valvontamaksujen laskennasta. Toimisto hankkii tarvittavat laskutuspalvelut sekä ravintola-, siivous-, kuljetus- ja toimistopalvelut.

Hallintopalvelutoimiston päällikkönä toimii Hannu Vesalainen.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto tuottaa henkilöstöpalvelut, tukee esimiehiä henkilöstöjohtamisessa ja huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja mahdollisuuksista kehittyä ammatillisesti. Toimisto vastaa budjettiohjauksesta ja kustannusseurannasta.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimiston päällikkönä toimii Antti Vuorinen.

RISkienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston tehtäviin kuuluvat rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan toteutuksen riskienvalvonta sekä sijoitustoiminnan middle office -prosessit. Toimisto vastaa lisäksi Suomen Pankin ulkoisesta laskennasta ja tilinpäätösraportoinnista sekä arvioi Suomen Pankin taseen kokonaisriskejä.

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston päällikkönä toimii Antti Nurminen.

Kiinteistötoimisto

Kiinteistötoimisto vastaa pankin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja hoidosta. Kiinteistötoimisto ylläpitää ja kehittää kiinteistöjen tekniikkaa.

Kiinteistötoimiston päällikkö on Paavo Perttu.

Turvallisuustoimisto

Turvallisuustoimisto vastaa rahahuollon, Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintojen turvallisuudesta Toimiston tehtäviin sisältyvät fyysinen turvallisuus, henkilöturvallisuus, jatkuvuus- ja valmiusjärjestelyt sekä pankin arvokuljetukset.

Turvallisuustoimiston päällikkö on Marko Lavikkala.

KielipalveluRYHMÄ

Kielipalveluryhmä tuottaa pankin, Finanssivalvonnan ja osin EKP:n käännös- ja kielentarkistuspalveluita.

Kielipalveluryhmän päällikkönä toimii Eija Puttonen.

;