Osastopäällikkönä toimii Veli-Matti Lumiala.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot:

Hallintopalvelutoimisto

Hallintopalvelutoimisto tuottaa ja hankkii yhteisiä palveluja Suomen Pankille ja sen yhteydessä toimivalle Finanssivalvonnalle (Fiva). Toimisto vastaa molempien organisaatioiden hankinnoista, liikematkustamisesta, laskujen käsittelystä, maksuliikenteestä, kuljetus-ja virastopalveluista sekä Fivan valvontamaksujen laskennasta. Toimisto hankkii tarvittavat laskutuspalvelut sekä ravintola-, siivous-, kuljetus- ja toimistopalvelut.

Hallintopalvelutoimiston päällikkönä toimii Hannu Vesalainen.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto tuottaa henkilöstöpalvelut, tukee esimiehiä henkilöstöjohtamisessa ja huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja mahdollisuuksista kehittyä ammatillisesti. Toimisto vastaa budjettiohjauksesta ja kustannusseurannasta.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimiston päällikkönä toimii Antti Vuorinen.

RISkienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston tehtäviin kuuluvat rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan toteutuksen riskienvalvonta sekä sijoitustoiminnan middle office -prosessit. Toimisto vastaa lisäksi Suomen Pankin ulkoisesta laskennasta ja tilinpäätösraportoinnista sekä arvioi Suomen Pankin taseen kokonaisriskejä.

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston päällikkönä toimii Antti Nurminen.

Turvallisuus- ja Kiinteistötoimisto

Turvallisuus- ja kiinteistötoimisto vastaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintojen turvallisuudesta ja toimitiloista. Toimiston tehtäviin kuuluvat toimitilaturvallisuus, henkilöturvallisuus, jatkuvuus- ja valmiusjärjestelyt, operatiivisten riskien hallinnan koordinaatio sekä pankin arvokuljetukset. Lisäksi toimisto vastaa pankin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja hoidosta sekä kiinteistötekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä.

Turvallisuus- ja kiinteistötoimiston päällikkö on Marko Lavikkala.

KielipalveluRYHMÄ

Kielipalveluryhmä tuottaa pankin, Finanssivalvonnan ja osin EKP:n käännös- ja kielentarkistuspalveluita.

Kielipalveluryhmän päällikkönä toimii Eija Puttonen.