Siirry sisältöön

Osastopäällikkönä toimii Veli-Matti Lumiala.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Hallintopalvelutoimisto

Hallintopalvelutoimiston tehtäviä ovat hankinnat, liikematkustamisen koordinointi sekä osto-, myynti- ja matkalaskujen käsittely. Toimiston tehtäviä ovat myös kuljetus- ja virastopalvelut, ravintola-, siivous- ja toimistopalvelut sekä ympäristövaikutusten seuranta ja raportointi.

Hallintopalvelutoimiston päällikkönä toimii Hannu Vesalainen.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto

Henkilöstö- ja talousohjaustoimisto tuottaa henkilöstöpalvelut, tukee esimiehiä henkilöstöjohtamisessa ja huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista ja mahdollisuuksista kehittyä ammatillisesti. Toimisto vastaa budjettiohjauksesta ja kustannusseurannasta.

Henkilöstö- ja talousohjaustoimiston päällikkönä toimii Antti Vuorinen.

IT-yksikkö

IT-yksikkö tuottaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tietotekniikkapalvelut. IT-yksikkö varmistaa, että informaatioteknologian hyödyntämisessä noudatetaan kansallisen keskuspankin ja eurojärjestelmän toiminnan edellyttämiä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia.

Yksikkö on jaettu kolmeen toimistoon, joissa kussakin on kolme tiimiä.

IT-yksikön päällikkönä toimii Petteri Vuolasto.

IT-pankkitoiminnan, rahahuollon, hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja alustapalveluiden portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea pankkitoiminnan, rahahuollon, hallinnon ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijoille. Rahahuollon sekä hallinnon ja sisäisen tarkastuksen IT-palvelut toteutetaan kahdessa asiakkuustiimissä.

Lisäksi toimiston IT-alustapalvelut-tiimi tuottaa laadukkaat ja nykyaikaiset konesali- ja tietoliikennepalvelut.

Toimistopäällikkönä toimii Sami Kirjonen.

IT-Finanssivalvonnan ja johdon sihteeristön portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea Finanssivalvonnan osastoille ja Suomen Pankin johdon sihteeristön asiantuntijoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan kolmessa asiakkuustiimissä.

Toimistopäällikkönä toimii Kirsti Ikonen.

IT-Rahoitusmarkkinoiden, rahapolitiikan ja jaettujen IT-palveluiden portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea rahapolitiikan sekä rahoitusmarkkinoiden ja tilastojen asiantuntijoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan asiakkuustiimissä.

Lisäksi toimiston kaksi tiimiä hallinnoi ja tuottaa liikkuvan työn laitteita, työasemia, oheislaitteita, työasemaohjelmistoja sekä jaettujen IT-palveluiden prosesseja.

Toimistopäällikkönä toimii Miika Syrjänen.

KielipalveluRYHMÄ

Kielipalveluryhmä tuottaa pankin, Finanssivalvonnan ja osin EKP:n käännös- ja kielentarkistuspalveluita.

Kielipalveluryhmän päällikkönä toimii Eija Puttonen.

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimisto

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston tehtäviin kuuluu hallita ja valvoa Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden sijoitustoiminnan markkina-, luotto- ja likvidiysriskejä, ylläpitää sijoitustoiminnan vertailuindeksejä ja laskea sijoitustoiminnan tuotot. Toimisto vastaa Suomen Pankin ulkoisesta laskennasta ja tilinpäätösraportoinnista. Lisäksi toimisto raportoi Suomen Pankin taseeseen kohdistuvista rahoitusriskeistä sekä arvioi rahoitusvarallisuuden ja rahapolitiikan operaatioiden taseriskejä.

Riskienvalvonnan ja ulkoisen laskennan toimiston päällikkönä toimii Antti Nurminen.