Kysely arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA)

TIHA-raportin palautuspäivä on kunkin kuukauden 10. pankkipäivä.

Kysely arvopaperisaamisista ja  veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille ja valtiolle (SAVE)

SAVE-raportin palautuspäivä on kunkin kuukauden 10. pankkipäivä.

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24, muutettu EKP/2015/18)

Maksutaseen suuntaviivat (EKP/2011/23, muutettu EKP/2013/25 ja EKP/2015/39)

Suuntaviivat raha- ja rahoitustilastoista (EKP/2014/15, muutettu EKP/2014/43 ja EKP/2015/44, kumottu EKP/2021/16)

Suuntaviivat arvopaperiemissioista raportoitavista tilastotiedoista (EKP/2021/15)