Malli hyödyntää lähes 50 muuttujan joukkoa ja ennuste päivittyy reaaliaikaisesti uusien tilastojulkistusten myötä. Ennusteen lisäksi malli tuottaa ns. uutisanalyysin, jonka avulla voidaan arvioida uusien tilastojulkistusten vaikutus BKT:n ennusteen tarkentumiseen.

Malli on kehitetty Suomen Pankissa hyödyntäen viimeaikaista tutkimuskirjallisuutta. Lyhyen aikavälin BKT-ennuste on puhtaasti mallipohjainen, ja sen tarkoitus on havainnollistaa laajan muuttujajoukon informaatiota BKT:n kehityksestä.

Lyhyen aikavälin ennuste ei ole Suomen Pankin virallinen ennuste. Suomen Pankki julkaisee kaksi kertaa vuodessa (joulukuussa ja kesäkuussa) Suomen talouden ennusteen www.eurojatalous.fi -sivustolla.