MUIDEN RAHOITUSLAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (MURA)

Suomen Pankki määrittelee raportointitiheyden ja -laajuuden yrityksen koon mukaan.  Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain tai vuosittain.

voimassaolevat ohjeet

MUUTA RAPORTOINTIIN LIITTYVÄÄ

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

Laki Suomen Pankista (214/1998, 26 § ja 28 §)