MUIDEN RAHOITUSLAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (MURA)

Suomen Pankki määrittelee yrityksen raportointivelvollisuuden piiriin kuulumisen taseen koon mukaan.  Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain.

voimassaolevat ohjeet

MUUTA RAPORTOINTIIN LIITTYVÄÄ

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

Laki Suomen Pankista (214/1998, 26 § ja 28 §)