MUIDEN RAHOITUSLAITOSTEN TILASTOTIEDONKERUU (MURA)

Suomen Pankki määrittelee raportointitiheyden ja -laajuuden yrityksen koon mukaan.  Raportointi tapahtuu neljännesvuosittain tai vuosittain.