Seteleiden ja kolikoiden liikkeeseenlasku on yksi Suomen Pankin perustehtävistä, josta on säädetty lailla. Suomen Pankki laskee liikkeeseen Suomessa tarvittavat setelit ja kolikot Euroopan keskuspankin (EKP) luvalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EKP:llä on yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseenlaskuun ja oikeus hyväksyä liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrät euroalueen maissa.

Suomen Pankki voi myös antaa Suomen Pankkia koskevan lain (214/1998 §5) mukaisesti pankeille ja muille rahalaitoksille sekä vastaaville yhteisöille rahan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Eurokaudella Suomen Pankista liikkeeseen laskettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi markka-aikaan verrattuna. Tämä ei kuitenkaan johdu käteismaksamisen kasvusta Suomessa vaan eurokäteisvaluutan lisääntyneestä käytöstä maksuvälineenä ja säästämisessä euromaissa ja sen ulkopuolella. Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan Suomen Pankista liikkeeseen lasketusta käteisestä noin puolet on arvion mukaan päätynyt ulkomaille. Käteisen käyttö maksuvälineenä kotimaassa on sen sijaan vähentynyt mm. käteisen automaatti- ja pankkikonttorijakelun sekä kaupoissa tehtyjen nostojen perusteella.

Suomessa rahahuollossa toimivat rahahuoltoyhtiöt, arvokuljettajat, laskentakeskukset ja talletuspankit. Suomen Pankki toimii tukkutoimijana tarjoten rahahuoltopalveluita eli rahantilauksia ja rahanpalautuksia asiakkailleen. Suomen Pankin asiakkaita ovat Loomis Automatia Oy, Nokas Finland Oy, Reila Palvelut Oy ja Ålandsbanken Abp. Yksityiset laskentakeskukset, Loomis Suomi Oy, Nokas Finland Oy ja Reila Palvelut Oy palvelevat rahahuoltoyhtiöitä ja talletuspankkeja sekä pankkien asiakkaita. Näiden lisäksi arvokuljetustoimintaa harjoittavat Loomis Suomi Oy ja Nokas Finland Oy.

Arvokuljetusyritykset hoitavat käteisen jakelun käteisautomaatteihin, kauppoihin ja talletuspankkikonttoreihin, joista asiakkaat joko nostavat käteistä tai saavat sitä vaihtorahana ostoksia tehdessään. Käteinen palautuu mm. kaupoista, talletusautomaateista ja talletuspankkikonttoreista arvokuljettajien mukana takaisin yksityisiin laskentakeskuksiin. Laskentakeskukset tarkistavat lajittelukoneillaan käteisen aitouden ja kunnon, ja hyväkuntoinen setelistö palaa takaisin kiertoon. Laskentakeskukset palauttavat ylimääräisen käteisen sekä huonokuntoiset setelit Suomen Pankkiin. Suomen Pankki puolestaan lajittelee setelit omilla lajittelukoneillaan. Lajittelussa huonokuntoiset setelit silputaan koneellisesti ja silppu poltetaan polttolaitoksessa.

Yhteisen käteisrahan vuoksi on luontevaa, että euromaiden rahahuoltojärjestelmiä pyritään soveltuvilta osin yhdenmukaistamaan. Yhteistyötä tehdään mm. seteleiden tuotekehityksessä, setelihankinnoissa ja euroseteleiden strategisten varastojen hallinnoinnissa.

Setelin kahinaa: setelien elinkaari Suomen rahahuollossa

Käteinen maksuvälineenä

Valmistus

Setelien liikkeeseenlasku ja kierto

Lajittelu