Seteleiden ja kolikoiden liikkeeseenlasku on yksi Suomen Pankin perustehtävistä, josta on säädetty lailla. Suomen Pankki laskee liikkeeseen Suomessa tarvittavat setelit ja kolikot Euroopan keskuspankin (EKP) luvalla. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EKP:llä on yksinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseenlaskuun ja oikeus hyväksyä liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrät euroalueen maissa.

Suomen Pankki voi myös antaa Suomen Pankkia koskevan lain (214/1998 §5) mukaisesti pankeille ja muille rahalaitoksille sekä vastaaville yhteisöille rahan käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Eurokaudella Suomen Pankista liikkeeseen laskettujen euroseteleiden ja -kolikoiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi markka-aikaan verrattuna. Tämä ei kuitenkaan johdu käteismaksamisen kasvusta Suomessa vaan eurokäteisvaluutan lisääntyneestä käytöstä maksuvälineenä ja säästämisessä euromaissa ja sen ulkopuolella. Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan Suomen Pankista liikkeeseen lasketusta käteisestä noin puolet on arvion mukaan päätynyt ulkomaille. Käteisen käyttö maksuvälineenä kotimaassa on sen sijaan vähentynyt mm. käteisen automaatti- ja pankkikonttorijakelun sekä kaupoissa tehtyjen nostojen perusteella.

Suomessa rahahuollossa toimivat:

  • Suomen Pankki
  • rahalaitokset
  • Automatia Pankkiautomaatit Oy
  • Reila Palvelut Oy
  • laskentakeskukset Loomis Suomi Oy, Nokas Finland Oy ja Reila Palvelut Oy
  • arvokuljettajat Loomis Suomi Oy ja Nokas Finland Oy.

Suomen Pankki luovuttaa seteleitä ja kolikoita yksityisille laskentakeskuksille niiden tilausten mukaisesti ja vastaanottaa rahan palautuksia laskentakeskuksilta. Yksityiset laskentakeskukset puolestaan palvelevat rahalaitoksia, Automatia Pankkiautomaatit Oy:tä ja pankkien asiakkaita. Käteistä lajitellaan ja sille tehdään aitous- ja kuntotarkastuksia Suomen Pankissa sekä toimijoiden laskentakeskuksissa ympäri maata.

Yhteisen käteisrahan vuoksi on luontevaa, että euromaiden rahahuoltojärjestelmiä pyritään soveltuvilta osin yhdenmukaistamaan. Yhteistyötä tehdään mm. seteleiden tuotekehityksessä, setelihankinnoissa ja euroseteleiden strategisten varastojen hallinnoinnissa.

Rahahuolto Suomessa