Pankkien yhtenäinen raportointikehikko (IReF)

IReF (Integrated Reporting Framemework) on koko euroaluetta koskeva uudistushanke, jonka tarkoituksena on koota kaikki rahalaitosten EKP:n tilastoraportointivaatimukset yhteen asetukseen ja yhtenäiseen kehikkoon. Myös kansalliset tietotarpeet on tarkoitus yhdistää kehikkoon niin kattavasti kuin mahdollista.

IReFin yleisperiaatteet ovat: sääntele kerran, määrittele kerran, raportoi kerran, toimi yhdessä.

Samalla tehdään pohjatyötä myös valvonta- ja kriisinratkaisuraportointien myöhempää integrointia silmällä pitäen. IReF-työtä tehdään EKP:n johtamassa hankkeessa, johon myös Suomen Pankki osallistuu ohjaus- ja työryhmissä. EKP:n neuvosto valvoo hankkeen etenemistä. IReF-kehikon mukaisen raportoinnin tavoitellaan alkavan vuonna 2027. Hankkeessa tehdään pohjatyötä myös valvonta- ja kriisinratkaisuraportointien myöhempää integrointia silmällä pitäen.

Toteutuessaan IReF korvaa Suomen Pankin nykyisistä tilastoraportoinneista RATI:n, Luotin ja TIHA:n.

Valmistelutyötä tukemaan Suomen Pankki on perustanut yhdessä toimialan kanssa pientyöryhmän, johon osallistuvat myös Finanssiala ja Finanssivalvonta. Suomen Pankki tiedottaa IReF-hankkeesta internetsivujen lisäksi myös sähköpostilla, kaikille raportoijille suunnatuissa infotilaisuuksissa ja RATI-Luoti-infoissa.

Pientyöryhmä

Lisätietoa IReFistä EKP:n sivuilla (englanniksi)