Bankernas gemensamma ramverk för rapportering (IReF)

IReF (Integrated Reporting Framework) är ett reformprojekt som gäller hela euroområdet och har som syfte att samordna ECB:s samtliga krav på statistikrapportering för monetära finansinstitut i en förordning och ett gemensamt ramverk. Även de nationella statistikbehoven kommer att införas i ramverket i så stor utsträckning som möjligt.

De allmänna principerna för IReF är: reglera en gång, definiera en gång, rapportera en gång, agera tillsammans.

Samtidigt görs grundläggande arbete också med tanke på en senare integrering av tillsyns- och resolutionsrapportering. IReF-arbetet görs inom ramen för ett projekt som leds av ECB och där också Finlands Bank deltar i styr- och arbetsgrupperna. ECB-rådet övervakar projektets framskridande. Målet är att rapporteringen enligt IReF-ramverket inleds 2027.

När IReF införs ersätter det av Finlands Banks nuvarande statistikrapportering RATI, Luoti och TIHA.

Som stöd för beredningsarbetet har Finlands Bank i samarbete med branschen tillsatt en arbetsgrupp, i vilken också Finans Finland och Finansinspektionen deltar. Finlands Bank informerar om IReF-projektet utöver på bankens webbplats också via e-post, på de informationsmöten som riktar sig till alla rapportörer och i samband med RATI-Luoti-info.

Arbetsgrupp

Mer information om IReF på ECB:s webbplats (på engelska)