Den välbekanta artikelsamlingen Euro & talous utkommer på webbplatsen fem gånger om året. Teman som avlöser varandra är prognoser och utsikter för den finländska och den internationella ekonomin, senaste nytt om penningpolitiken och analys av den finansiella stabiliteten.

På webbplatsen publiceras också blogginlägg av Finlands Banks experter och andra aktuella artiklar om ekonomin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på Eurojatalous.fi för att få meddelande om nyligen utlagda artiklar.

Riktgivande kalendarium för Euro & talous-artikelsamlingen

  • Maj: Finansiell stabilitet
  • Juni: Ekonomiska utsikter och Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi
  • September: Penningpolitik och internationell ekonomi
  • December: Ekonomiska utsikter och Finlands Banks prognos för Finlands ekonomi

Från och med början av 2015 utkommer Euro & talous inte längre som tryckt tidskrift. Det är möjligt att spara och skriva ut en pdf-fil av valda artiklar eller artikelsamlingar som läggs ut på webbplatsen Eurojatalous.fi.

Tidskriften Euro & talous började utkomma 1999 och gamla nummer av tidskriften finns i Finlands Banks digitala arkiv. Under åren 1993–1998 utkom tidskriften under namnet Markka & talous.