Finlands Banks korrespondens och avtal på de inhemska språken ska undertecknas Suomen Pankki på finska och Finlands Bank på svenska. Den korrekta underskriften i korrespondens eller offentliga handlingar på andra språk är Suomen Pankki–Finlands Bank. 

Direktion

direktionens ordförande
Olli Rehn

direktionens vice ordförande
Marja Nykänen

direktionsmedlem
Tuomas Välimäki
******

direktionens sekreterare
Mika Pösö

Administrativa avdelningen

avdelningschef
Veli-Matti Lumiala
 
byråcheferna 
Antti Nurminen
Eija Puttonen 
Hannu Vesalainen
 
finansieringsekonom
Katri Jolma

Personal- och ekonomistyrningsbyrån

personalchef
Antti Vuorinen
 
rådgivare 
Eija Lepola
 

IT-enheten

IT-chef
Petteri Vuolasto
 
byråcheferna
Sami Kirjonen 
Miika Syrjänen
Kirsti Ikonen 

Ledningssekretariatet

avdelningschef
Mika Pösö

Internationella enheten

ledande rådgivare
Olli-Pekka Lehmussaari

Juridiska ärenden

juridisk chef
Maritta Nieminen
senior jurist 
Eija Brusila  

Kommunikationsenheten

kommunikationschef
Elisa Newby

gruppchef
Mari Hienonen
Iina Lario 
 
intendent
Jaakko Koskentola

Strategi- och organisationsgruppen

rådgivare till direktionen
Juha Tarkka
 
rådgivare
Jarno Talvitie 

Byrån för informationshantering

informationshanteringschef
Mia Ristimäki

Kontantförsörjningsavdelningen

avdelningschef
Päivi Heikkinen

Fastighetsbyrån

chef för fastighetsbyrån
Paavo Perttu 

disponent
Sampo Help
Jouni Lappalainen   

Betalningsmedelsbyrån  

byråchef
Jussi Kangas

produktionschef
Juha Pynnönen (Vantaa) 

kontorschef
Pirjo Metsävainio (Uleåborg)

Säkerhetsbyrån

byråchef
Tero Reponen
  
säkerhetsexpert
Juha Kalm
 
bevakningschef
Jouni Kinnunen

Bankavdelningen

avdelningschef
Harri Lahdenperä
 
byråcheferna  
Niko Herrala
Jarno Ilves
Jussi Terho
 
chefshandlare
Roger Karlsson
Päivi Heinäaro-Ehgartner
 
ledande rådgivare
Marjaana Hohti

senior rådgivare
Kirsi Ripatti
 
rådgivare, betalning och avveckling
Jari Toivonen

finansierings- och avtalsexpert
Kristiina Delatte
 
gruppförmen
Kati Jokinen 
Merja Grandell

Avdelningen för penningpolitik och forskning

avdelningschef (tf.)
Jarmo Kontulainen

rådgivare till direktionen
Lauri Kajanoja

byråchef 
Hanna Freystätter
Juha Kilponen
  
projektchef
Antti Komonen

Forskningsenheten

forskningschef
Esa Jokivuolle
 
rådgivare
-

Forskningsinstitutet för transitionsekonomier (Bofit)

forskningschef
Iikka Korhonen
 
rådgivare
Laura Solanko

Finansmarknads- och statistikavdelningen

avdelningschef

Katja Taipalus

byråcheferna 
Paavo Miettinen
Heli Snellman
Mervi Toivanen 

Statistikenheten

statistikchef
Elisabeth Flittner
Harri Kuussaari

Intern revision

revisionschef
Pertti Ukkonen 

intern revisor
Helena Rantanen
 

Uppdaterad