X (tidigare tWITTER)

På X tas ställning och aktuella frågor diskuteras. Vi kommunicerar aktivt där själva och vid låg tröskel delar våra experters budskap. Vi anser att det är viktigt att investera i aktualitet och begriplig kommunikation. Experter från Finlands Bank kommer också att hålla en diskussion på X.

LinkedIn LINKEDIN

LinkedIn är vårt mål att förstärka bilden av Finlands Bank som en samhällsviktig, internationell, stabil och ansvarsfull arbetsgivare.

På LinkedIn ger vi ordet till våra experter och stöder deras arbete med att bygga upp sin egen expertprofil.

YouTube YOUTUBE

YouTube är samlingsplatsen för videor och sändningar från Finlands Banks evenemang. Här lägger vi ut aktuellt och lättfattligt videoinnehåll, livesändningar och inspelningar från evenemang så att innehållet är tillgängligt för alla oavsett tid och rum.

FacebookFACEBOOK

På Facebook riktar vi oss till den bredare allmänheten med lättfattlig och aktuell information och innehåll som stöder det ekonomiska kunnandet hos allmänheten.

Facebook tjänar först och främst som plattform för våra evenemang.

 Instagram

På Instagram vill vi framför allt dela visuellt lättfattligt innehåll. Vi synliggör vår existens genom att berätta om vår vardag och ge våra medarbetare ett ansikte. På Myntmuseets Instagramkonto öppnar vi upp för en titt ”bakom kulisserna”. Innehållet på Instagram håller en avslappnad ton.


Vi delar aktuella PowerPoint-presentationer via SlideShare och fotografier för medierna och allmänheten via Flickr.