rapportering styrs av följande lagstiftning

Förordning om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38, inofficiel konsoliderade version ECB/2013/38)

Förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18, och ECB/2016/22, och ECB/2018/7)

Riktlinjer om monetär och finansiell statistik (ECB/2014/15, ändrad genom ECB/2014/43 och ECB/2015/44, upphävd genom ECB/2021/16)

Riktlinjer om statistiska uppgifter som ska rapporteras om andra finansförmedlare än monetära finansinstitut (ECB/2021/12)

ECBs beslut om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2010/10, ändrad genom ECB/2015/50, och ECB/2022/31)