Finlands Bank har lagstadgad rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken. För att underlätta rapporteringen ger banken ut anvisningar för företag och organisationer.

För de penningpolitiska operationerna har Finlands Bank slutit avtal med motparter och kontohavare. Dithörande regler har sammanställts i en regelsamling.