Nationella sidor

1 €

Andorra

Den 30 juni 2011 slöt Andorra ett monetärt avtal med Europeiska unionen. Det gör att Andorra kan använda euron som sin officiella valuta och ge ut sina egna mynt. På alla mynt finns EU-flaggans tolv stjärnor.

På 1-euromyntet finns Casa de la Vall, f.d. säte för parlamentet och en byggnad av kulturellt och historiskt intresse.

Andorra

Belgien

Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, chef för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven"A" under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II, men det kungliga monogrammet och utgivningsåret kan nu ses på myntets inre del precis som myntmärket och Belgiens landskod, "BE".

Belgien introducerade 2014 en tredje serie euromynt. På den visas kung Philippe, hans kungliga monogram "FP" och Belgiens landskod, "BE". Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret.

Belgien

Cypern

På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3 000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.

Cypern

Estland

Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Den avbildar en kartbild av Estland och ordet "Eesti", vilket betyder "Estland".

Estland

Finland

Finland valde tre olika utformningar baserade på motiv från tidigare nationella mynt. Konstnären Pertti Mäkinen skapade ett motiv med två flygande svanar för det här myntet. Motivet bygger på hans bidrag i en tävling om ett jubileumsmynt till minnet av 80-årsdagen av Finlands självständighet.

Finland

Frankrike

Över 1 200 olika förslag till nationella sidor på den första serien franska mynten utvärderades. En jury med ekonomi- och finansministern som ordförande valde ut tre olika utformningar för specifika valörer.

Utformningen av 1- och 2-euromynten i den första serien gjordes av konstnären Joaquin Jimenez. Bilden visar ett träd som symboliserar liv, kontinuitet och växtkraft i en sexhörning och omgiven av franska republikens valspråk "Liberté, Egalité, Fraternité" (frihet, jämlikhet, broderskap).

Under 2022 införde Frankrike en andra serie av 1- och 2-euromynt. Den nya utformningen visar grenar av ek- och olivträd som formar livets träd och symboliserar styrka, soliditet och fred. Trädet och valspråket omsluts av en sexhörning.

Frankrike

Grekland

Greklands ekonomi- och finansminister och chefen för den grekiska centralbanken valde utformningen för Greklands euromynt bland ett antal förslag som lagts fram av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté. De vinnande motiven hade utformats av skulptören Georges Stamatopoulos, sponsrad av den grekiska centralbanken. Varje mynt har sin separata utformning. Här visas en uggla från ett 4-drakmermynt från antikens Aten (400-talet f.Kr.).

Grekland

Irland

Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. Mynten återger den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, dekorerad med utgivningsåret och ordet "Éire" − det irländska ordet för Irland. Harpan på mynten har utformats av Jarlath Hayes.

Irland

Italien

I Italien granskades de olika förslagen till utformning av euromynten av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté innan de offentliggjordes på RAI UNO, Italiens största nationella TV-kanal. Varje valör har en egen utformning, vald ur mästerverk av berömda italienska konstnärer. Myntet visar Leonardo da Vincis berömda teckning över människokroppens ideala proportioner. Originalet finns i galleriet i Konstakademin i Venedig.

Italien

Kroatien

Kroatien har valt fyra utformningar för sina nationella sidor av euromynten, alla med det typiska kroatiska rutmönstret i bakgrunden. På alla mynt finns även EU-flaggans tolv stjärnor.

1-euromyntet visar en mård med rutmönstret i bakgrunden och har utformats av Jagor Šunde, David Čemeljić och Fran Zekan. Mården är ett litet däggdjur som har gett namn åt landets tidigare valuta, kunan. Utformningen visar utgivningsåret och omskriften ”HRVATSKA”, landets namn på kroatiska.

Kroatien

Lettland

Lettlands 1-euromynt visar en kvinna i folkdräkt. Bilden användes tidigare på 5-latsmyntet 1929. Guntars Sietiņš är formgivare.

Lettland

Litauen

På Litauens euromynt visas Republiken Litauens statsvapen, Vytis, utgivningslandet "LIETUVA" och präglingsåret "2015". På mynten finns också EU-flaggans tolv stjärnor. De har utformats av skulptören Antanas Žukauskas.

Litauen

Luxemburg

Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och Luxemburgs regering.

Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten finns också utgivningsåret och landets namn på "Luxemburg" skrivet på luxemburgiska ("Lëtzebuerg).

Luxemburg

Malta

1-och 2-euromynten pryds av Johanniterordens emblem. Under riddarordens styre av Malta mellan 1530 och 1798 förknippades det åttauddiga korset med ön och det kallas numera ofta för malteserkorset.

Malta

Monaco

Det finns två serier mynt i omlopp.

På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och av prins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld är huvudmotivet på 1-, 2- och 5-centsmynten.

Monaco

Nederländerna

För den första serien valde Nederländerna två motiv med drottning Beatrix, utformade av Bruno Ninaber van Eyben. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

På den andra serien, som infördes 2014, avbildas kung Willem-Alexander med orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna).

1- och 2-euromynten:

Den första serien: Drottning Beatrix visas med inskriptionen "Beatrix Koningin der Nederlanden" (drottning av Nederländerna) runtom.

Den andra serien: Kung Willem-Alexander visas med inskriptionen "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna). Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret.

Nederländerna

Portugal

Tre olika utformningar för de nya mynten valdes ut bland bidragen i en nationell tävling. Vinnare blev Vítor Manuel Fernandes dos Santos, som hämtade inspiration från historiska symboler och sigillen för den första kungen av Portugal, Dom Afonso Henriques. Hans vinnande motiv var följande: 1- och 2-euromynten: Här finns landets slott och vapen bland de europeiska stjärnorna. Detta symboliserar dialog, utbyte av värderingar och dynamiken i skapandet av Europa. I mitten finns det kungliga sigillet från 1144.

Portugal

San Marino

Den första serien: San Marinos officiella vapensköld finns på 1-euromynten.


Den andra serien: på 1-euromynten avbildas San Marinos andra torn.

San Marino

Slovakien

På 1- och 2-euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen.

Slovakien

Slovenien

Myntet visar Primož Trubar, författare till den första boken på slovenska som trycktes.

Slovenien

Spanien

De spanska mynten har tre motiv med avbildningar av kungen, Miguel de Cervantes och katedralen i Santiago de Compostela. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

För den andra serien mynt ändrades utformningen något 2010 för att uppfylla Europeiska kommissionens allmänna riktlinjer. Året anges till exempel på myntets inre del.

På den första och den andra serien visas en bild av kung Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

Spanien gav 2015 ut sin tredje serie euromynt. På 1- och 2-euromynten visas en bild av den nya kungen Felipe VI och landskoden ‘ESPAÑA 2015’. Myntmärket finns till höger om ansiktet.

Spanien

Tyskland

Tyska tjänstemän och numismatiker valde tre olika utformningar för de tyska euromynten. 1- och 2-euromynt: Örnen, den traditionella symbolen för tysk suveränitet, är avbildad på dessa mynt omgiven av europastjärnorna. Motivet är utformat av Heinz och Sneschana Russewa-Hoyer.

Tyskland

Vatikanstaten

Det finns fem myntserier från Vatikanstaten i omlopp. Alla är giltiga.

Motivet på den första serien med påven Johannes Paulus II gavs ut mellan 2002 och 2005.

Den andra serien utgavs mellan juni 2005 och mars 2006. Motivet visar vapenskölden för kammarherren, den kardinal som är Vatikanstatens tillförordnade regeringschef, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden "SEDE VACANTE" i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. "MMV". Formgivarens namn, "D. LONGO", finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. "MAC inc" (på 1- och 20-centsmynten), "LDS inc" (på 2- och 50-centsmynten), "ELF inc" (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och "MCC inc" (på 10-centsmynten och 2-euromynten).

Den tredje serien, som utgavs mellan april 2006 och december 2013, visar påven Benedictus XVI. Till vänster står formgivarens initialer ("DL").

Den fjärde serien, som utgavs första gången i januari 2014, visar påven Franciskus.

På den femte myntserien, som först lanserades i mars 2017, återfinns det påvliga vapen som förs av Vatikanens statsöverhuvud, påven Franciskus.

På mynten i varje serie finns EU-flaggans tolv stjärnor, orden "CITTÀ DEL VATICANO", präglingsåret och myntmärket "R".

Vatikanstaten

Österrike

Österrike har valt att tillverka en serie mynt som avbildar blommor, arkitektur och berömda personer ur landets historia. De olika utformningarna har valts av en nationell jury med stöd av opinionsundersökningar. Formgivare är den österrikiske konstnären Josef Kaiser. Myntet avbildar den berömde österrikiske kompositören Wolfgang Amadeus Mozart och framställer Österrike som ett musikland.

Österrike

Alla sidor i detta avsnitt