TORSDAG 29.9.2022

Informationsinslag i huvudbyggnaden (längd 15 min):

kl. 14.30 Finlands Banks huvudbyggnad
15.00 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
15.30 Finlands Banks huvudbyggnad
16.00 Utsikterna för Europa och Finland i skuggan av Rysslands anfallskrig, chefdirektör Olli Rehn
16.45 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
17.30 Vart är den ryska ekonomin på väg?
18.00 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
18.30 Finlands Banks huvudbyggnad

Myntmuseets visningar:

Myntmuseet – en upptäcktsfärd i pengarnas värld
kl. 15.30–16.00
17.15–17.45
19.00–19.30

Varifrån kommer pengar? När grundades Finlands Bank? Vad är inflation och hur påverkar den våra liv? Hur fungerar en centralbank; hur fungerar penningpolitiken? Vilken är min ställning i samhällsekonomin? Hur känner jag igen en äkta eurosedel? Svar på dessa och många andra frågor hittar du i Myntmuseet! Myntmuseets guidade visning har byggts upp kring fyra teman: pengars och bankrörelsens historia, penningpolitik, ekonomiskt kunnande och sedelkonst.

FREDAG 30.9.2022

Informationsinslag i huvudbyggnaden (längd 15 min):

kl. 14.30 Finlands Banks huvudbyggnad
15.00 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
15.30 Finlands Banks huvudbyggnad
16.00 Utsikterna för Europa och Finland i skuggan av Rysslands anfallskrig, chefdirektör Olli Rehn
16.45 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
17.30 Vart är den ryska ekonomin på väg?
18.00 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
18.30 Finlands Banks huvudbyggnad

Myntmuseets visningar:

Myntmuseet – en upptäcktsfärd i pengarnas värld
kl. 15.30–16.00
17.15–17.45
19.00–19.30

LÖRDAG 1.10.2022

Informationsinslag i huvudbyggnaden (längd 15 min):

kl. 11.30 Finlands Banks huvudbyggnad
12.00 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
12.45 Finlands Banks huvudbyggnad
13.30 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
14.00 Vart är den ryska ekonomin på väg?
14.45 Nätfiskeattacker via bluffmeddelanden
15.30 Finlands Banks huvudbyggnad

Myntmuseets visningar:

Myntmuseet – en upptäcktsfärd i pengarnas värld
kl. 12.30–13.00
14.15–14.45
16.00–16.30