Årsstatistik

Marksedlar och -mynt kunde växlas till euro fram till den 29 februari 2012. Efter detta datum fanns det utelöpande marksedlar och -mynt till ett belopp på 1 626 miljoner mark, eller 273 miljoner euro.

Av det icke inlösta beloppet stod sedlar för 708,8 miljoner mark. Myntbeloppet, inklusive jubileumsmynt, var 917,2 miljoner mark. Av bruksmynten hade mark och penni inte lämnats in till Finlands Bank till ett värde på 586,1 miljoner mark.

Största delen av marksedlarna (omkring tre fjärdedelar) växlades till euro under den officiella inväxlingsperioden i januari–februari 2002. Redan vid utgången av 2002 hade drygt 94 procent av sedlarna och närmare 70 procent av mynten i mark lämnats in till Finlands Bank.

Utelöpande kontanter i mark som inte returnerats till Finlands Bank (exkl. jubileumsmynt)      
År Marksedlar mn,
mark
Markmynt mn,
mark 
Markkontander mn,
mark
Eurokontanter utgivna
i Finland, mn euro 
Utelöpande marksedlar och -mynt
i procent av euro utgivna i Finland 
2001  14 117,0  1 522,5   15 639,5   .  . 
2002  973  643  1 616  3 182  8,5
2003  881  623  1 504  3 912  6,5
2004  826  602  1 428  4 787  5,0
2005  806  600  1 406  5 802  4,1
2006  788  598  1 386  6 874  3,4
2007  776  595  1 371  7 848  2,9
2008  774  593  1 367  8 851  2,6
2009  765  593  1 357  9 892  2,3
2010  755  592  1 347  10 960  2,1
2011  745  591  1 336  11 677  1,9
2012/M6  709  586  1 295  11 873  1,8

 

Siffrorna visar ställningen vid årets slut, utom uppgifterna för 2012 som är för utgången av juni när alla mark hade räknats. 1 euro = FIM 5,94573.

Tabell (PDF) över icke inväxlade finska mark (uppdaterad 2.7.2012).