Tillgång till biblioteket

Den som vill besöka biblioteket ska registrera sig genom att fylla i en ansökningsblankett i förväg eller på plats.

Finlands Banks bibliotek är öppet enligt överenskommelse. Kontakta biblioteket för att komma överens om ett besök.

Ingång från Fredsgatan 19 via sidodörren på den sida som vetter mot Riksarkivet, där det finns vägvisning till biblioteket. Bredvid ytterdörren finns en dörrtelefon via vilken man kan ta kontakt för att få dörren öppnad. Personalen hämtar kunderna i vestibulen.

I vestibulen på Fredsgatan 19 finns också en återlämningslåda, där man kan lämna tillbaka böcker på vardagar kl. 9.00–16.30.

Alla publikationer lånas inte ut. Till exempel tidskrifter, statistik, uppslagsverk och årsredovisningar kan endast läsas och kopieras på biblioteket. Biblioteket förmedlar också fjärrlån till andra bibliotek enligt prislistan i en bilaga till ansökningsblanketten.

Sökning i samlingarna

Böcker kan sökas med BiblioteksSök. I BiblioteksSök ingår Finlands Banks och Finansinspektionens tryckta publikationer som får lånas. Det syns inte om en bok är utlånad, så det lönar sig att kontakta biblioteket först för att kontrollera att boken finns i hyllan.

Finlands Banks webbpublikationer finns i det digitala arkivet.

Specialsamlingar

I bibliotekets samlingar finns huvudsakligen litteratur om penning- och valutapolitik, bankverksamhet, finansmarknad och monetär ekonomi i allmänhet. I biblioteket finns också bl.a. följande specialsamlingar:

Historiens vingslag

Publikationer genom tiderna: