I diariet ingår inga handlingar, utan de kan begäras separat. Handlingar och ytterligare upplysningar kan begäras direkt av den ansvariga enheten eller Arkiv och Registratur.

Banken kan bara lämna ut färdigställd information. Sammandrag eller nya dokument av arkivmaterial tillhandahålls inte. Banken kan inte heller lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Om det dokument som önskas innehåller sekretessbelagda uppgifter, lämnar banken ut bara de delar som innehåller offentliga uppgifter.

Avgifter

Finlands Bank har rätt att ta ut avgifter för att ta fram handlingar enligt de grunder som fastställs i 34 § i offentlighetslagen. 

Arkiv och registratur

Tel. 09 183 2616

E-post: registry(at)bof.fi

Blankett för dokumentbeställningar