Populärvetenskapliga rapporter (tidigare serie A) är pragmatiska studier av olika ekonomiska teman, t.ex. penningpolitik, finansiell stabilitet, pengar och betalningar och ekonomiskt kunnande.

De populärvetenskapliga rapporterna läggs ut i pdf-format på vår webbplats. De kan också prenumereras på elektroniskt så att prenumeranten får besked per e-post när en ny rapport har lagts ut.

Publikationerna kan också lånas från Finlands Banks bibliotek.


ISSN 1798-1069 (webbpublikation)
ISSN-L 1798-1050 (tryckta)


Resultat visas {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{publicationData.Hits}}


 
 • Laddar ned...
 • Inga resultat med givna filterparametrar
 • Inga resultat
 • Fel
 • {{itemTitle(item)}}
  {{itemAuthors(item)}}
  {{item.SeriesName}}{{item.SeriesNumber == null ? "" : " " + item.SeriesNumber}}
  {{itemAuthors(item)}}
  {{popularizedAbstract(item)}}
  {{item.PublicationDescription}}
  PDF ({{itemSize(item.DownloadSize)}}MB)

Resultat visas {{pagiIndex + 1}} - {{pagiHits()}}/{{publicationData.Hits}}