Nationella sidor

2 euro

Andorra

Den 30 juni 2011 slöt Andorra ett monetärt avtal med Europeiska unionen. Det gör att Andorra kan använda euron som sin officiella valuta och ge ut sina egna mynt. På alla mynt finns EU-flaggans tolv stjärnor.

På 2-euromyntet finns Andorras statsvapen med valspråket "virtus unita fortior" (förenade är vi starka). Kantgravyr på 2-euromyntet: 2 **, upprepas sex gånger.

Andorra

Belgien

Belgiens euromynt har utformats av Jan Alfons Keustermans, rektor för den kommunala konstakademin i Turnhout. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

På den första serien avbildas kung Albert II på myntets inre del och det kungliga monogrammet – bokstaven A under en krona – omgiven av de tolv stjärnor som symboliserar Europa. På myntets yttre del ses utgivningsåret.

Under 2008 ändrade Belgien myntens design för att uppfylla Europeiska kommissionens riktlinjer. Mynten i den andra serien visar också kung Albert II men det kungliga monogrammet och utgivningsåret finns nu på myntets inre del, och så även myntmärket och landskoden för Belgien "BE".

Belgien införde sin tredje serie euromynt 2014. På mynten visas kung Filip, hans kungliga monogram "FP" och landskoden för Belgien, "BE". Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret.

Kantgravyr på 2-euromyntet: 2 * * upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Belgien

Cypern

På 1- och 2-euromynten visas en korsformig gudabild från den kalkolitiska tiden (3000 f.Kr.). Detta karaktäristiska exempel på öns förhistoriska konst speglar Cyperns plats mitt i civilisationen och antiken.

Cypern

Estland

Den nationella sidan av de estniska mynten är samma på alla valörer. Det är en geografisk bild av Estland och ordet "Eesti" (Estland).  

Estland

Finland

Finland valde tre olika utformningar baserade på motiv från tidigare nationella mynt. Motivet på detta mynt består av hjortron och hjortronblommor och har utformats av Raimo Heino. Kantgravyr på 2-euromyntet: SUOMI FINLAND * * *, där * motsvarar ett lejonhuvud.

Finland

Frankrike

Över 1 200 olika förslag till nationella sidor på de franska mynten utvärderades. En jury med ekonomi- och finansministern som ordförande valde ut tre olika utformningar för olika valörer.

Juryn bestod av numismatiker, konstnärer, en tidigare medlem av Europeiska kommissionen (Christine Scrivener), parlamentsledamöter, direktören för det franska myntverket Emmanuel Constans, chefgravören Pierre Rodier och skådespelerskan Irène Jacob samt representanter för olika yrkesområden. De valde enligt följande:

1- och 2-euromynten: ett träd, ritat av konstnären Joaquim Jimenez, avbildas på dessa mynt som symbol för liv, kontinuitet och tillväxt. Det är inneslutet i en sexhörning och omges av republikens valspråk ”Liberté, Egalité, Fraternité” (frihet, jämlikhet, broderskap). Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Frankrike

Grekland

Greklands ekonomi- och finansminister och chefen för den grekiska centralbanken valde utformningen för sina euromynt bland ett antal förslag som lagts fram av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté. De vinnande motiven hade utformats av skulptören Georges Stamatopoulos med stöd från den grekiska centralbanken. Varje valör har olika utseende. Detta mynt avbildar en scen från en mosaik i Sparta (200-talet e.Kr.) som visar hur Zeus, i skepnad av en tjur, för bort Europa. Europa är en gestalt ur den grekiska mytologin och har gett sitt namn till världsdelen Europa. Kantgravyr på 2-euromyntet: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA * (Hellenska republiken).

Grekland

Irland

Den irländska regeringen bestämde sig för en enda nationell utformning för alla myntvalörer. På mynten återges den keltiska harpan, en traditionell symbol för Irland, utgivningsåret och ordet ”Eire”, Irland på iriska. Harpan är utformad av Jarlath Hayes. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Irland

Italien

I Italien granskades de olika förslagen till utformning av euromynten av en nationell teknisk och konstnärlig kommitté innan de offentliggjordes på RAI UNO, Italiens största nationella TV-kanal. Varje valör har en egen utformning, vald ur mästerverk av berömda italienska konstnärer. Detta visar ett porträtt av Dante Alighieri målat av Raphaël. Porträttet hänger i påven Julius II:s flygel i Vatikanen. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2*, upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Italien

Lettland

Lettlands 2-euromynt visar en kvinna i folkdräkt. Bilden användes tidigare på 5-latsmyntet 1929. På myntets kant står det DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (GUD BEVARE LETTLAND). Guntars Sietiņš är formgivare

Lettland

Litauen

På Litauens euromynt visas Republiken Litauens statsvapen, Vytis, utgivningslandet "LIETUVA" och präglingsåret "2015". På mynten finns också EU-flaggans tolv stjärnor De har utformats av skulptören Antanas Žukauskas. Kantgravyr på 2-euromyntet: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (Frihet * Enighet * Välfärd *)

Litauen

Luxemburg

Yvette Gastauer-Claire utformade mynten i samråd med den storhertigliga familjen och Luxemburgs regering.

Alla luxemburgska mynt präglas med en bild av storhertig Henri i profil. På mynten finns också utgivningsåret och landets namn på luxemburgska (Lëtzebuerg).

 

Luxemburg

Malta

1-och 2-euromynten pryds av Johanniterordens emblem. Under riddarordens styre av Malta mellan 1530 och 1798 förknippades det åttauddiga korset med ön och det kallas numera ofta för malteserkorset.

Malta

Monaco

Det finns två serier mynt i omlopp.

På 2-euromyntet i den första serien avbildas prins Rainier III. Ett dubbelporträtt av prins Rainier III och av prins Albert finns på 1-euromyntet. På 10-, 20 och 50-centsmynten avbildas prinsens sigill. Furstarna av Monacos vapensköld avbildas på 1-, 2- och 5-centsmynten.

På 2- och 1-euromynten i den andra serien visas ett porträtt av Prins Albert II. Prins Alberts monogram avbildas på 10-, 20- och 50-centsmynten. Furstarna av Monacos vapensköld är huvudmotivet på 1-, 2- och 5-centsmynten.

Kantgravyr på 2-euromyntet: 2** upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Monaco

Nederländerna

För den första serien valde Nederländerna två motiv med drottning Beatrix, utformade av Bruno Ninaber van Eyben. Det finns två serier mynt i omlopp. Båda är giltiga.

På den andra serien, som infördes 2014, avbildas kung Willem-Alexander med orden "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (kung av Nederländerna).

1- och 2-euromynten:

Den första serien: Drottning Beatrix visas med inskriptionen "Beatrix Koningin der Nederlanden" (Drottning av Nederländerna).

Den andra serien: Kung Willem-Alexander visas med inskriptionen "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" (Kung av Nederländerna). Myntmärkena syns på båda sidor om utgivningsåret. Kantgravyr på 2-euromyntet, båda serierna: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Gud vare med oss).

Nederländerna

Portugal

Tre olika utformningar för de nya mynten valdes ut bland bidragen i en nationell tävling. Vinnare blev Vítor Manuel Fernandes dos Santos, som hämtade inspiration från historiska symboler och sigillen för den första kungen av Portugal, Dom Afonso Henriques. Hans vinnande motiv var följande: 1- och 2-euromynten: Här finns landets slott och vapen bland de europeiska stjärnorna. Detta symboliserar dialog, utbyte av värderingar och dynamiken i skapandet av Europa. I mitten finns det kungliga sigillet från 1144. Kantgravyr på 2-euromyntet: Fem vapen och sju slott, med jämna mellanrum.

Portugal

San Marino

Den första serien: regeringsbyggnaden (Palazzo Pubblico) visas på det här myntet. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2*, upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.


Den andra serien: på detta mynt finns ett porträtt av den helige Marinus som är en detalj från en målning av Giovan Battista Urbinelli.

San Marino

Slovakien

På 1- och 2-euromynten visas ett dubbelkors på tre kullar, som i Slovakiens statsvapen.

Slovakien

Slovenien

På myntet finns poeten France Prešeren och inskriptionen ”Shivé naj vsi naródi”, en strof från hans dikt ”Zdravljica”. Strofen är även en del av nationalsången. Kantgravyr på 2-euromyntet: SLOVENIJA med en punkt efter.

Slovenien

Spanien

De spanska mynten har tre motiv med avbildningar av kungen, Miguel de Cervantes och katedralen i Santiago de Compostela. Det finns tre myntserier i omlopp. Alla är giltiga.

För den andra serien mynt ändrades utformningen något 2010 för att uppfylla Europeiska kommissionens allmänna riktlinjer. Året anges till exempel på myntets inre del.

På den första och den andra serien visas en bild av kung Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

Spanien gav 2015 ut sin tredje serie euromynt. På 1- och 2-euromynten visas en bild av den nya kungen Felipe VI och landskoden ‘ESPAÑA 2015’. Myntmärket finns till höger om ansiktet.

Spanien

Tyskland

Tyska tjänstemän och numismatiker valde tre olika utformningar för de tyska euromynten. 1- och 2-euromynt: Örnen, den traditionella symbolen för tysk suveränitet, är avbildad på dessa mynt omgiven av europastjärnorna. Motivet är utformat av Heinz och Sneschana Russewa-Hoyer. Kantgravyr på 2-euromyntet: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (enighet, rättvisa och frihet) och emblemet med den federala örnen.

Tyskland

Vatikanstaten

Det finns fem myntserier från Vatikanstaten i omlopp. Alla är giltiga.

Motivet på den första serien är påven Johannes Paulus II. Den utgavs mellan 2002 och 2005.

Den andra serien utgavs mellan juni 2005 och mars 2006. Motivet visar vapenskölden för kammarherren, den kardinal som är Vatikanstatens tillförordnade regeringschef, över den apostoliska kammarens emblem i myntets mitt. Den övre delen av bilden omges av orden ”SEDE VACANTE” i en halvcirkel och utgivningsåret i romerska siffror, dvs. MMV. Formgivarens namn, D. LONGO, finns i nedre vänstra kanten av den centrala bilden med respektive gravörs initialer i den nedre högra kanten, dvs. ”MAC inc” (på 1- och 20-centsmynten), ”LDS inc” (på 2- och 50-centsmynten), ”ELF inc” (på 5-centsmynten och 1-euromynten) och ”MCC inc” (på 10-centsmynten och 2-euromynten).

Den tredje serien, som utgavs mellan april 2006 och december 2013, visar påven Benedictus XVI. Till vänster står formgivarens initialer ("DL").

Den fjärde serien, som utgavs första gången i januari 2014, visar påven Franciskus.

På den femte myntserien, som först lanserades i mars 2017, återfinns det påvliga vapen som förs av Vatikanens statsöverhuvud, påven Franciskus.

På mynten i varje serie finns EU-flaggans tolv stjärnor, orden "CITTÀ DEL VATICANO", präglingsåret och myntmärket "R". Kantgravyr på 2-euromyntet: 2*, upprepas sex gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Vatikanstaten

Österrike

Österrike har valt att tillverka en serie mynt som avbildar blommor, arkitektur och berömda personer ur landets historia. De olika utformningarna har valts av en nationell jury med stöd av opinionsundersökningar. Formgivare är den österrikiske konstnären Josef Kaiser. Detta mynt visar ett porträtt av pacifisten Bertha von Suttner, symbol för Österrikes fredssträvanden under många decennier. Kantgravyr på 2-euromyntet: 2 EURO * * upprepas fyra gånger, växelvis upprätt och omvänt.

Österrike

Om du inte kan hitta ett mynt i listan kan det vara ett jubileumsmynt.

Alla sidor i detta avsnitt