Finlands Bank har täckt sitt pensionsåtagande och finansierat pensionerna genom en pensionsfond som redovisas över bankens balansräkning.