Finlands Bank har täckt sitt pensionsåtagande och finansierat pensionerna genom en pensionsfond som redovisas över bankens balansräkning. Målet för Finlands Banks pensionsfond är att förvalta tillgångarna för täckning av sitt pensionsåtagande enligt allmänna principer för förvaltning av pensionsmedel. Dessa principer kan skilja sig från principerna för centralbankens finansiella tillgångsförvaltning.

Pensionsfondens tillgångar uppgick 31.12.2016 till 613 miljoner euro och pensionsåtagandet till 564 miljoner euro.