TARGET2-Securities, T2S, är en ny europeisk avvecklingsplattform för värdepapper, som tillhandahåller centraliserad avveckling mot betalning i centralbankspengar. T2S täcker nästan hela den europeiska värdepappersmarknaden.

T2S har utvecklats för värdepapperscentralerna – inte för att konkurrera med dem. Målet med avvecklingsplattformen är att sänka kostnaderna för den europeiska värdepappershandeln och öka konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna om åtgärderna efter avslut. Huvudsyftet med T2S är att integrera och harmonisera den nationellt splittrade avvecklingen av värdepappershandeln i Europa.  Det är fråga om ett viktigt steg i utvecklingen av en europeisk inre marknad. T2S effektiviserar säkerhets- och likviditetshanteringen för marknadsaktörer som bedriver värdepappershandel.

ECB-rådet fattade 2008 beslutet att utveckla T2S. Största delen av de europeiska värdepapperscentralerna har anslutit sig eller håller på att ansluta sig till avvecklingsplattformen,  som inledde sin verksamhet i juni 2015. Värdepapperscentralerna ansluter sig till den steg för steg under 2015–2017.

Centralbankerna i Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien svarade gemensamt för utvecklingen av T2S. Centralbankssammanslutningen svarar också för serviceplattformens dagliga verksamhet. I T2S öppnar Finlands Bank konton för centralbankspengar för sina kunder och erbjuder dessutom likviditetshanteringstjänster. Som en av ägarna till avvecklingsplattformen deltar Finlands Bank inom Eurosystemets arbetsgrupper i vidareutvecklingen av T2S och annan finansiell infrastruktur.

TARGET2-Securities (T2S)