ECB:s årsrapport

Europeiska centralbanken (ECB) och dess företrädare Europeiska monetära institutet (EMI) har gett ut en årsrapport sedan 1994.

 

Ekonomisk rapport

Europeiska centralbankens ekonomiska rapport (på finska och engelska) är en av bankens viktigaste kanaler för kommunikation av analyser om den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och redovisning av ECB:s penningpolitik.

 

Kontaktuppgifter till Europeiska centralbanken

European Central Bank
Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 0

Internet: http://www.ecb.europa.eu
E-post: info(at)ecb.europa.eu