Direktionen har en ordförande och högst fem andra medlemmar. Republikens president utnämner direktionens ordförande för en mandatperiod på sju år. Övriga medlemmar utses av bankfullmäktige för en mandatperiod på fem år.

Direktionen för Finlands Bank består av ordförande Olli Rehn, direktions vice ordförande Marja Nykänen och direktionsmedlem Tuomas Välimäki. Direktionens sekreterare är Maritta Nieminen.

Bankfullmäktige består av nio riksdagsvalda bankfullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

Bankfullmäktigeledamöterna är Antti Lindtman (ordförande), Toimi Kankaanniemi (vice ordförande)Mari HolopainenKalle JokinenMarkus LohiMarkus Mustajärvi, Petteri Orpo, Pia ViitanenVille Vähämäki. Som bankfullmäktiges sekreterare fungerar vicehäradshövding Maritta Nieminen och politices doktor Lauri Kajanoja.

Finlands Bank har ca 360 anställda på sju olika avdelningar. Finansinspektionen, som har ca 190 anställda, ligger administrativt vid Finlands Bank men verkar som en självständig organisation. Finansinspektionens verksamhet finansieras av företagen under tillsyn till 95 % och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.