Direktionen har en ordförande och högst fem andra medlemmar. Republikens president utnämner direktionens ordförande för en mandatperiod på sju år. Övriga medlemmar utses av bankfullmäktige för en mandatperiod på fem år.

Direktionen för Finlands Bank består av ordförande Olli Rehn, direktions vice ordförande Marja Nykänen och direktionsmedlem Tuomas Välimäki. Direktionens sekreterare är Elisa Newby.

Bankfullmäktige består av nio riksdagsvalda bankfullmäktigeledamöter. Ledamöterna väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

Bankfullmäktigeledamöterna är Antti Lindtman (ordförande), Matias Marttinen (vice ordförande), Janne HeikkinenKrista KiuruKatri KulmuniSakari PuistoMinna ReijonenVille Vähämäki och Ben Zyskowicz. Som bankfullmäktiges sekreterare fungerar ekonomie doktor Kimmo Virolainen och juris magister Anne Hedman.

Finlands Bank har ca 375 anställda på sju olika avdelningar. Finansinspektionen, som har ca 240 anställda, ligger administrativt vid Finlands Bank men verkar som en självständig organisation. Finansinspektionens verksamhet finansieras av företagen under tillsyn till 95 % och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.