Enkät till inlåningsbanker och värdepappersföretag som tillhandahåller depå- och kapitalförvaltning (TIHA)

Inlämningsdagen för TIHA-rapporten är den tionde bankdagen varje månad.

Enkäten om värdepapperstillgångar och -skulder i icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och staten (SAVE)

Inlämningsdagen för SAVE-rapporten är den tionde bankdagen varje månad.

rapportering styrs av följande lagstiftning

Förordning om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2012/24, ändrad genom ECB/2015/18)

Riktlinjer om betalningsbalansstatistik (ECB/2011/23, ändrad genom ECB/2013/25 och ECB/2015/39)

Riktlinjer om monetär och finansiell statistik (ECB/2014/15, ändrad genom ECB/2014/43 och ECB/2015/44, upphävd genom ECB/2021/16)

Riktlinjer om statistiska uppgifter som ska rapporteras om värdepappersemissioner (ECB/2021/15)