Avsnittet med statistikmeddelanden innehåller den senaste statistiken. I avsnittet med tabeller och diagram underlättas sökningen i den omfattande datamängden med ett filterverktyg. Genom att välja flera sökkriterier preciseras sökningen. Dashboard-verktygen är omfattande datahelheter som utvecklats med tanke på analyskraven inom respektive område. Statistikinfo-avsnittet innehåller aktuell information för att underlätta användningen av statistiken samt statistikbeskrivningar och metoder.

 

 • De kontaktlösa betalningarna ökade till antal och värde under tredje kvartalet 2023

  Med finländska betalkort gjordes sammanlagt 0,6 miljarder kortbetalningar under det tredje kvartalet 2023, vilket var 10 % mer än under samma period i fjol. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,9 miljarder euro) var 35 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

  Statistik
 • Svag efterfrågan på företagslån i oktober 2023

  I oktober 2023 utbetalades nya företagslån[1] (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalningsbeloppet för oktober sedan 2010. Av de utbetalda företagslånen var merparten (55 %) lån med en återbetalningstid på över 1 år och högst 5 år, och genomsnittsräntan på dem var 5,68 %.  På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare.

  Statistik
 • Ökat intresse för räntefonder

  I januari–september 2023 har fondkapitalet åter ökat. Vid utgången av september 2023 uppgick det till 146,3 miljarder euro. I januari–september gjordes mest teckningar i räntefonder.

  Statistik
 • Ökningen i e-handeln syntes i kortbetalningarna
  Statistik

  Antalet kortbetalningar initierade med dator eller mobil enhet ökade med en tredjedel 2022 och totalvärdet ökade med 41 % från året innan. Av dessa betalningstransaktioner gjordes 90 % via e-handelsplattformar. Vid e-handel är debetkort det vanligaste betalkortet för betalning av finländarnas inköp.

 • Hushållen har överfört sina tillgångar till inlåningskonton med högre ränta
  Statistik

  I och med att räntorna stigit har de finländska hushållens intresse för tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner ökat och intresset för inlåning över natten minskat. Vid utgången av september 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens inlåning 0,91 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,05 %.

 • De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti
  Statistik

  Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, oreglerade vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter från juli. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %. Mängden redovisade nedskrivningar och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år.

 • Antalet kortbetalningar ökade under andra kvartalet 2023
  Statistik

  Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.  Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,4 miljarder euro andra kvartalet 2023, vilket var 20 % mer än under det första kvartalet.

 • Genomsnittsräntan på nya företagslån beviljade av övriga finansinstitut över 9 %
  Statistik

  Under det andra kvartalet 2023 lyfte de finländska företagen nya företagslån från övriga finansinstitut till ett värde av 990 miljoner euro. Under det andra kvartalet 2023 gjordes mest utbetalningar från övriga finansinstitut till mikro- och småföretag. I juni 2023 var årsökningen på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut 2,8 %, då den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 12,4 %.

 • Mindre efterfrågan på bostadslån än normalt i juli
  Statistik

  I juli 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 27 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån i juli varit lägre än så 2002. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 4,55 % i juli 2023. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i november 2008.

 • Hushållens aktieinnehav minskade betydligt i värde
  Statistik

  Värdet på de finländska hushållens börsnoterade aktieinnehav sjönk med 2,2 miljarder euro under andra kvartalet 2023. Innehavens värde sjönk i och med nedgången i värdet på finländska företags aktier.

 • Efterfrågan på stuglån var i juni mindre än för ett år sedan
  Statistik

  De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 88 miljoner euro, vilket är 30 procent mindre än i juni för ett år sedan. I juni minskade det utestående beloppet av fritidsbostadslån undantagsvis med 1,4 procent jämfört med året innan. Under coronapandemin lyftes det exceptionellt många stuglån. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån 6 procent mindre i juni 2023 än i juni 2019.

 • Stor efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet i maj
  Statistik

  I maj 2023 betalade kreditinstituten ut konsumtionskrediter utan säkerhet för 254 miljoner euro, vilket är 7 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan.

 • De utestående bostadslånen minskade från året innan
  Statistik

  I april 2o23 minskade hushållens bostadslån undantagsvis med 0,3 % från året innan, när årstillväxten vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,7 %.

 • Kontaktlös betalning det populäraste sättet att betala med kort första kvartalet 2023
  Statistik

  Under första kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 513 miljoner kortbetalningar, vilket var 7 % mindre än under sista kvartalet 2022. Också värdet på kortbetalningarna minskade under samma tidsperiod med 10 % från sista kvartalet 2022 till sammanlagt 15,1 miljarder euro.

 • Ökat intresse för ränteinvesteringar
  Statistik

  I och med att räntorna stigit har intresset för tidsbunden inlåning ökat bland hushållen i Finland.

 • Fortsatt normal efterfrågan på företagslån i mars trots högre räntor
  Statistik

  De finländska företagen[1] lyfte i mars 2023 nya lån för 1,8 miljarder euro från kreditinstitut med verksamhet i Finland.

 • År 2022 förmedlades betydligt mindre gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån än året innan
  Statistik

  År 2022 förmedlades till inhemska konsumenter och företag 230,4 miljoner euro i finansiering via plattformar för person-till-person-lån och gräsrotsfinansiering som är statistikförda i Finland. Beloppet var det minsta i statistikhistorien (2017–2022). Person-till-person-lånen och den lånebaserade gräsrotsfinansieringen minskade betydligt jämfört med 2021.

 • Tillväxttakten för utestående bostadslån är exceptionellt långsam
  Statistik

  I februari 2023 mattades årstillväxten i hushållens utestående bostadslån[1] (107,9 miljarder euro) av till 0,6 %, när den ännu vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,8 %.

 • Knappt en femtedel av hushållens konsumtionskrediter har beviljats av övriga finansinstitut
  Statistik

  Under det sista kvartalet 2022 lyfte hushållen från övriga finansinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet till ett värde av 80 miljoner euro, vilket är något mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

 • Fortsatt livlig efterfrågan på studielån trots högre räntor
  Statistik