Avsnittet med statistikmeddelanden innehåller den senaste statistiken. I avsnittet med tabeller och diagram underlättas sökningen i den omfattande datamängden med ett filterverktyg. Genom att välja flera sökkriterier preciseras sökningen. Dashboard-verktygen är omfattande datahelheter som utvecklats med tanke på analyskraven inom respektive område. Statistikinfo-avsnittet innehåller aktuell information för att underlätta användningen av statistiken samt statistikbeskrivningar och metoder.

 

 • Utländska aktier har det senaste året avkastat bättre än finländska aktier

  Vid utgången av mars 2024 ägde de finländska hushållen börsnoterade aktier till ett värde av 46,3 miljarder euro, då innehavens värde vid samma tid ett år tidigare uppgick till 47,3 miljarder euro. Merparten (86 %) av finländarnas börsnoterade aktieinnehav är aktier i finländska företag. Avkastningen på hushållens aktieinnehav i inhemska företag var –4,6 % för de senaste 12 månaderna, dvs. från april 2023 till utgången av mars 2024. Under motsvarande tid var avkastningen på utländska företags aktier 17,1 %.

  Statistik
 • Svag efterfrågan på företagslån i mars 2024

  I mars 2024 utbetalades nya företagslån[1] (exkl. bostadsbolag) av banker med verksamhet i Finland för 1,1 miljarder euro, vilket är det minsta statistikförda utbetalningsbeloppet för mars sedan 2011. Genomsnittsräntan på nya företagslån var i mars 5,55 %, dvs. något lägre än i februari 2024. Företagen inom branscherna med den största lånestocken, dvs. fastighets- och industrisektorn, lyfte nästan hälften av de nya företagslånen i mars 2024. Merparten (67 %) av de nya utbetalningarna av företagslån i mars var lån på över 1 miljon euro. Av de företagslån som betalades ut i mars 2024 var 40 % företagslån med en lång återbetalningstid på över fem år, och genomsnittsräntan var 5,22.

  Statistik
 • År 2023 förmedlades betydligt mindre gräsrotsfinansiering än året innan

  År 2023 förmedlades till inhemska aktörer som ansökt om finansiering 70,7 miljoner euro i finansiering via plattformar för gräsrotsfinansiering som är statistikförda i Finland. Person-till-person-lån förmedlades inte längre alls 2023. År 2023 förmedlades till finländska företag lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 61,3 miljoner euro, vilket är cirka 52 % mindre än 2022. Till inhemska aktörer som ansökt om finansiering förmedlades investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 9,0 miljoner euro.

  Statistik
 • Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag
  Statistik

  Utlåningen till bostadsbolag utgjorde 43,9 miljarder euro vid utgången av februari 2024. Vid utgången av 2023 var 22,8 miljarder euro av dessa lån på hushållens ansvar, vilket motsvarade 52 % av samtliga bostadsbolagslån. I och med att räntorna stigit och byggandet mattats av har tillväxttakten för utlåningen till bostadsbolag minskat kraftigt.

 • Det utestående beloppet av konsumentkrediter beviljade av övriga finansinstitut minskade under 2023
  Statistik

  Vid utgången av 2023 uppgick det utestående beloppet av konsumentkrediter som övriga finansinstitut beviljat finländska hushåll till 4,7 miljarder euro, vilket är 3 % mindre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Av konsumentkrediterna var nästan 90 % fordonslån.

 • Under sista kvartalet 2023 gjordes fler kortbetalningar än året innan
  Statistik

  Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde sista kvartalet 2023 sammanlagt 17,7 miljarder euro, vilket var 6 % mer än ett år tidigare. Med dator eller mobil enhet initierades 98 miljoner kortbetalningar under sista kvartalet 2023, vilket var 21 % mer än under samma period 2022. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,8 md euro) steg med 24 % jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,4 miljarder euro under sista kvartalet 2023, vilket var 14 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan.

 • I januari utbetalades mindre studielån än för ett år sedan
  Statistik

  I januari 2024  utbetalades studielån för 279 miljoner euro, vilket är 17 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på utbetalda studielån var 4,46 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån har senast varit högre i november 2008.

 • Ökat intresse för inlåning med högre ränta
  Statistik

  I och med att räntorna stigit har de finländska hushållen överfört[1] sina tillgångar till inlåningskonton med högre ränta. Under 2023 överförde hushållen tillgångar till ett värde av 7,3 miljarder euro till tidsbundna konton och drygt 2 miljarder euro till konton för placeringsdepositioner[2].

 • De oreglerade lånen inom byggbranschen har fortsatt att öka
  Statistik

  Vid utgången av december 2023 var 5,6 % (160 miljoner euro) av de utestående banklånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen oreglerade. Andelen oreglerade lån av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. Vid slutet av december 2023 var de oreglerade lånens andel av bankernas utlåning till företag (62,0 miljarder euro) 1,2 miljarder euro, dvs. 1,9 %.

 • I november utbetalades mer bostadslån än vid motsvarande tidpunkt i fjol
  Statistik

  I november 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket är 5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från oktober och var 4,63 % i november 2023.

 • De kontaktlösa betalningarna ökade till antal och värde under tredje kvartalet 2023
  Statistik

  Med finländska betalkort gjordes sammanlagt 0,6 miljarder kortbetalningar under det tredje kvartalet 2023, vilket var 10 % mer än under samma period i fjol. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,9 miljarder euro) var 35 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

 • Svag efterfrågan på företagslån i oktober 2023
  Statistik

  I oktober 2023 utbetalades nya företagslån[1] (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalningsbeloppet för oktober sedan 2010. Av de utbetalda företagslånen var merparten (55 %) lån med en återbetalningstid på över 1 år och högst 5 år, och genomsnittsräntan på dem var 5,68 %.  På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare.

 • Ökat intresse för räntefonder
  Statistik

  I januari–september 2023 har fondkapitalet åter ökat. Vid utgången av september 2023 uppgick det till 146,3 miljarder euro. I januari–september gjordes mest teckningar i räntefonder.

 • Ökningen i e-handeln syntes i kortbetalningarna
  Statistik

  Antalet kortbetalningar initierade med dator eller mobil enhet ökade med en tredjedel 2022 och totalvärdet ökade med 41 % från året innan. Av dessa betalningstransaktioner gjordes 90 % via e-handelsplattformar. Vid e-handel är debetkort det vanligaste betalkortet för betalning av finländarnas inköp.

 • Hushållen har överfört sina tillgångar till inlåningskonton med högre ränta
  Statistik

  I och med att räntorna stigit har de finländska hushållens intresse för tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner ökat och intresset för inlåning över natten minskat. Vid utgången av september 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens inlåning 0,91 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,05 %.

 • De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti
  Statistik

  Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, oreglerade vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter från juli. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %. Mängden redovisade nedskrivningar och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år.

 • Antalet kortbetalningar ökade under andra kvartalet 2023
  Statistik

  Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.  Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,4 miljarder euro andra kvartalet 2023, vilket var 20 % mer än under det första kvartalet.

 • Genomsnittsräntan på nya företagslån beviljade av övriga finansinstitut över 9 %
  Statistik

  Under det andra kvartalet 2023 lyfte de finländska företagen nya företagslån från övriga finansinstitut till ett värde av 990 miljoner euro. Under det andra kvartalet 2023 gjordes mest utbetalningar från övriga finansinstitut till mikro- och småföretag. I juni 2023 var årsökningen på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut 2,8 %, då den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 12,4 %.

 • Mindre efterfrågan på bostadslån än normalt i juli
  Statistik

  I juli 2023 utbetalades nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 27 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån i juli varit lägre än så 2002. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 4,55 % i juli 2023. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var senast högre i november 2008.

 • Hushållens aktieinnehav minskade betydligt i värde
  Statistik

  Värdet på de finländska hushållens börsnoterade aktieinnehav sjönk med 2,2 miljarder euro under andra kvartalet 2023. Innehavens värde sjönk i och med nedgången i värdet på finländska företags aktier.