År 2022 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 2,1 miljarder kortbetalningar, vilket var 11 % mer än 2021. Kortbetalningarnas totalvärde ökade med 12 % från 2021 till sammanlagt 64 miljarder euro. År 2022 var debetkort den vanligaste typen av kort vid betalningstransaktioner och användes i 90 % av samtliga kortbetalningstransaktioner. Av värdet av samtliga kortbetalningstransaktioner härrörde 82 % från betalningar med debetkort.

 

Kortbetalningar efter kortfunktion

 

Med dator eller mobil enhet gjordes 295 miljoner elektroniska[1] kortbetalningar, och deras värde var 11 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2022 med en tredjedel och deras totala värde med 41 % från året innan. Av dessa transaktioner gjordes 90 % i samband med e-handel. Kontaktlös betalning användes bl.a. också vid betalningar mellan två personer som initierats via en mobilapplikation.

Ökningen av kontaktlösa betalningar mattades av 2022 och andelen elektroniska kortbetalningar som gjorts med betalkortets funktion för kontaktlös betalning av samtliga korttransaktioner var 60 %. Ett år tidigare var motsvarande andel 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar[2] var 15,4 euro 2022.

År 2022 gjordes 548 miljoner kortbetalningar med chip eller magnetremsa. Till sitt totalvärde var de 2022 emellertid fortfarande störst av kortbetalningarna (33 miljarder euro) med en andel på 52 % av det totala värdet av samtliga kortbetalningar.

Med terminaler belägna i Finland mottogs sammanlagt 1,5 miljarder kortbetalningar till ett värde av 44 miljarder euro 2022. Merparten (98 %) av betalningstransaktionerna gjordes med inhemska betalkort. I den resterande andelen av kortbetalningstransaktionerna var kortet utgivet i euroområdet (andel 1 % av betalningarna) eller i övriga länder (andel 1 % av betalningarna). Kontaktlös betalning är det allmännaste betalningssättet också vid betalningar med utländska kort.

 

Kontantuttag via automat i Finland och utomlands

 

Med finländska kort gjordes kontantuttag i uttagsautomat i hemlandet till ett värde av sammanlagt 7,5 miljarder euro 2022. Som jämförelse gjordes 2021 uttag i uttagsautomater till ett värde av 6,6 miljarder euro och 2019 till ett värde av 10,3 miljarder euro. Med finländska kort gjordes 2022 kontantuttag från uttagsautomater utomlands till ett värde av sammanlagt 328 miljoner euro, vilket är nästan hälften mindre än åren 2017–2019 i genomsnitt.

Från finländska konton gjordes 1,2 miljarder betalningsöverföringar 2022. Det totala värdet av betalningsöverföringarna[3] var 4 071 miljarder euro, och av detta utgjorde andelen enskilda elektroniska betalningsöverföringar 81 %. Andelen betalningsöverföringar i anslutning till e-handel var 9 % av andelen enskilda elektroniska betalningsöverföringar.

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i en dashboard för betalningsstatistik.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

[1] Kortbaserade betalningstransaktioner betraktas som elektroniska, om de har initierats via en elektronisk betalterminal, bankautomat eller annan fysisk terminal som möjliggör elektroniska transaktioner eller som distanstransaktion med hjälp av elektronisk överföring. Kortbaserade betalningstransaktioner betraktas som icke-elektroniska, om de har initierats via en fysisk betalterminal med användning av manuell auktorisation (t.ex. kortdragare) eller via postorderförsäljning eller telefonförsäljning (MOTO).

[2] 50 euro är den största summan som Europeiska bankmyndigheten för närvarande godkänner för en enskild kontaktlös betalning med kort. För summor som överstiger gränsen för kontaktlös betalning krävs alltid att kortet matas in i betalterminalens kortläsare. Vid betalning med vissa mobilapplikationer gäller inte gränsen på 50 euro för kontaktlös betalning.

[3] Sedan 2022 ingår i betalningsöverföringar betalningar som hänför sig till värdepappershandel och avvecklingstjänster, vilket höjer värdet på betalningsöverföringarna jämfört med tidigare år.