Avdelningschef är Päivi Heikkinen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi

Avdelningen består av följande byråer:

Kontantförsörjningsbyrån

Byrån svarar för den operativa grossistverksamheten inom kontantförsörjningen på regionkontor i Vanda. Till byråns uppgifter hör också att planera och ge ut anvisningar om kontantförsörjningen och att svara för kontanthanteringssystemen och övervakningen på området.

Chef för kontantförsörjningsbyrån är Heli Snellman.

Infrastrukturbyrån

Infrastrukturbyrån svarar för övervakningen av den finansiella infrastrukturen och deltar i dess utveckling.

Chef för infrastrukturbyrån är Jussi Terho.

Fintechbyrån

Fintechbyrån svarar för forskning om digitalisering och innovation på området betalnings- och avvecklingssystem och deltar i utvecklingen av dem.

Chef för fintechbyrån är Aleksi Grym.