Avdelningschef är Päivi Heikkinen.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@bof.fi

Avdelningen består av följande byråer:

Byrån för kontantförsörjning

Byrån svarar för den operativa grossistverksamheten inom kontantförsörjningen på regionkontoren i Vanda och Uleåborg. Till byråns uppgifter hör också planering av kontantförsörjningen, kontanthanteringsanvisningar och kontanthanteringssystem samt övervakning på området.

Chef för byrån för kontantförsörjning är Jussi Kangas.

Byrån för finansiell infrastruktur

Byrån för finansiell infrastruktur svarar för övervakningen av den finansiella infrastrukturen och deltar i dess utveckling.

Chef för byrån för finansiell infrastruktur är Heli Snellman.