Det totala värdet av betalningstransaktioner med finländska betalkort

 

Under sista kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 585 miljoner kortbetalningar, vilket var 32 miljoner (6 %) fler än vid motsvarande tidpunkt 2022. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde sista kvartalet 2023 sammanlagt 17,7 miljarder euro, vilket var 6 % mer än ett år tidigare.

 

Antalet betalningstransaktioner med finländska betalkort

 

Det totala värdet av kontaktlösa betalningar sjönk med 443 miljoner euro (7 %) från tredje kvartalet 2023 och var 5,8 miljarder euro det sista kvartalet. Under sista kvartalet 2023 gjordes 358 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 10 % mindre än under tredje kvartalet.

 

Distansbetalningarnas värde och antal fortsätter att öka

Med dator eller mobil enhet initierades 98 miljoner kortbetalningar under sista kvartalet 2023, vilket var 21 % mer än under samma period 2022. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,8 md euro) steg med 24 % jämfört med motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 7 % från tredje kvartalet 2023 och utgjorde 128 miljoner transaktioner sista kvartalet 2023. Det totala värdet av kortbetalningar med chip eller magnetremsa sjönk med 0,2 miljarder euro (3 %) från tredje kvartalet 2023 och var 8,0 miljarder euro.

Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,4 miljarder euro under sista kvartalet 2023, vilket var 14 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort utanför EU var 0,4 miljarder euro sista kvartalet 2023, vilket var 2 % mindre än under tredje kvartalet.

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland mätt i värde 9 % mindre kortbetalningar under sista kvartalet 2023 än under tredje kvartalet, och det totala värdet av betalningarna var 196 miljoner euro. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under sista kvartalet 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 182 miljoner euro, vilket var 7 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan.

Under sista kvartalet 2023 gjordes 311 miljoner betalningsöverföringar, vilket var 4 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Värdet av betalningsöverföringarna (1 031 md euro) sjönk med 4 % från sista kvartalet 2022. Det totala värdet av betalningsöverföringar till finländska motparter sjönk med 1 % från sista kvartalet 2022 och utgjorde 828 miljarder euro sista kvartalet 2023.

 

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i den nya dashboarden för betalningsstatistik. Dashboardens innehåll utökas senare.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle juni 2024.