Antalet betalningstransaktioner som gjorts med finländska betalkort

 

Under tredje kvartalet 2023 initierades 99 miljoner kortbetalningar med dator eller mobil enhet, vilket var 28 % mer än under samma period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,9 miljarder euro) var 35 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

 

Det totala värdet av betalningstransaktioner som gjorts med finländska betalkort

 

De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick till 6,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2023, vilket var 14 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Under tredje kvartalet 2023 gjordes 397 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 11 % mer än under det tredje kvartalet 2022.

Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa ökade med 1 % från andra kvartalet 2023 och uppgick till 137 miljoner transaktioner under det tredje kvartalet. Det totala värdet av kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 155 miljoner euro (2 %) från andra kvartalet och var 8 miljarder euro tredje kvartalet.

Med finländska betalkort gjordes sammanlagt 0,6 miljarder kortbetalningar under det tredje kvartalet 2023, vilket var 10 % mer än under samma period i fjol. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde det tredje kvartalet 2023 sammanlagt 18,5 miljarder euro, vilket var 4 % mer än under det andra kvartalet.

 

Korttransaktionernas värde ökade i euroländerna

Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick till 1,5 miljarder euro tredje kvartalet 2023, vilket var 21 % mer än under det tredje kvartalet för ett år sedan. Det sammanlagda värdet av betalningstransaktioner som gjorts med finländska betalkort utanför EU var 0,4 miljarder euro tredje kvartalet 2023.

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland 16 % mer kortbetalningar under det tredje kvartalet än under det andra kvartalet 2023. Det totala värdet av dessa betalningar uppgick till 0,2 miljarder euro. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under tredje kvartalet 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro, vilket var 30 % mindre än vid samma tidpunkt för ett år sedan.

Under tredje kvartalet 2023 gjordes 306 miljoner betalningsöverföringar, vilket var 3 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av betalningsöverföringarna det tredje kvartalet utgjorde 884 miljarder euro, vilket var 4 % mindre än under föregående kvartal. Det totala värdet av betalningsöverföringar till finländska motparter minskade med 4 % från det andra kvartalet 2023 och utgjorde 704 miljarder euro under årets tredje kvartal.

 

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i den nya dashboarden för betalningsstatistik. Dashboardens innehåll utökas senare.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa publiceringstillfälle mars 2024.