I mars 2024 utbetalades nya företagslån[1] (exkl. bostadsbolag) av banker med verksamhet i Finland för 1,1 miljarder euro, vilket är det minsta statistikförda utbetalningsbeloppet för mars sedan 2011. Genomsnittsräntan på nya företagslån var i mars 5,55 %, dvs. något lägre än i februari 2024. Företagen inom branscherna med den största lånestocken, dvs. fastighets- och industrisektorn, lyfte nästan hälften av de nya företagslånen i mars 2024. Andelen lån till företag inom fastighetssektorn var 24 % och genomsnittsräntan 5,01 % medan andelen lån till företag inom industrisektorn var 21 % och genomsnittsräntan 5,86 %.

Genomsnittsräntan på nya företagslån steg endast i kategorin för små lån på under 250 000 euro. Genomsnittsräntan på små lån steg med 0,29 procentenheter från februari och var 6,13 % i mars 2024. Samtidigt var genomsnittsräntan på medelstora lån (över 250 000 och högst 1 miljon euro) 5,78 %, dvs. nästan densamma som i februari. I mars 2024 sjönk genomsnittsräntan (5,34 %) också på stora lån på över 1 miljon euro något från februari 2024. Merparten (67 %) av de nya utbetalningarna av företagslån i mars var lån på över 1 miljon euro.

Av de företagslån som betalades ut i mars 2024 var 40 % företagslån med en lång återbetalningstid på över fem år, och genomsnittsräntan var 5,22 %. Av de nya utbetalda företagslånen var 35 % lån med en löptid på över ett år och högst fem år och deras genomsnittsränta var 5,55 %. Genomsnittsräntan på nya företagslån med en återbetalningstid på högst ett år var 6,20 %, och deras andel av de utbetalda företagslånen var 25 %.

 

Tiedote_2024M03_combined_SV_20240426.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i mars 2024 nya bostadslån för 1,0 miljarder euro, vilket är 220 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 100 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från februari och var 4,38 % i mars. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av mars 2024 till 106,2 miljarder euro och årsökningen var −1,2 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,7 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av mars.

De finländska företagen lyfte i mars nya lån[1] för 1,6 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 410 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från februari och var 5,35 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av mars till 107,6 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 44,1 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,0 miljarder euro vid slutet av mars 2024 och genomsnittsräntan var 1,31 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 68,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 170 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i mars 3,54 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift
  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 807 141 631 141 627 -0,8 4,64
    - varav bostadslån 106 351 106 204 106 172 -1,2 4,08
    - varav investeringsbostadslån 8 627 8 636 8 651   4,29
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 107 126 107 251 107 557 2,0 4,77
Inlåning från hushåll, utestående belopp 108 211 107 999 109 045 -0,8 1,31
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 810 922 998   4,38
    - varav investeringsbostadslån 89 95 97   4,57

 

Närmare upplysningar lämnas av

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.5.2024 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.
[2] Exkl. konto- och kortkrediter.