Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena on täyttää keskuspankille asetetut vaatimukset varallisuuden likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta. Suomen Pankin vastuullisuusnäkökohdat sijoittamisessa pohjautuvat yhtäältä tavoitteeseen vastata sijoitustoimintaa koskeviin vastuullisuusvaateisiin ja toisaalta tavoitteeseen hallita paremmin erilaisia riskejä.

Suurin osa Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta koostuu korkosijoituksista, jotka ovat pääasiallisesti sijoituksia valtioiden ja valtiosidonnaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin. Lisäksi Suomen Pankki tekee suoria korkosijoituksia katettuihin velkakirjoihin ja yrityslainoihin. Yrityslainojen ja katettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden edellytetään noudattavan kansainvälisiä normeja. Tästä syystä Suomen Pankin sijoitustoiminta ei kohdistu liikkeeseenlaskijoihin, jotka eivät noudata YK:n Global Compact -aloitteessa määriteltyjä vastuullisen yritystoiminnan periaatteita.

Periaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansainvälisen työjärjestön ILOn julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista sekä ympäristöä ja korruptiota koskeviin julistuksiin. Suomen Pankki ei myöskään tee suoria korkosijoituksia yhtiöihin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita.

Vastuullinen sijoittaminen

Suomen Pankki hyödyntää sijoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa ulkopuolisen palveluntarjoajan analyyseja, jotka liittyvät sijoituskohteiden vastuullisuuteen kansainvälisten normien noudattamisessa. Lopullisen päätöksen liikkeeseenlaskijoiden sulkemisesta sijoitustoiminnan ulkopuolelle vastuullisuusperustein tekee Suomen Pankin sisäinen vastuullisen sijoittamisen työryhmä.

Osana sijoitustoimintaansa Suomen Pankki tekee lisäksi korkosijoituksia vihreisiin, yhteiskunnallisiin ja kestävän kehityksen velkakirjoihin sekä kehityspankkien liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin.

Suomen Pankki tekee sijoitukset osakkeisiin ja kiinteistöihin ulkoisten ammattilaisten kautta rahastosijoituksina. Se sijoittaa ainoastaan rahastoihin, joita hallinnoivat rahastoyhtiöt ovat vahvasti ja läpinäkyvästi sitoutuneet vastuullisuuteen ja sen edistämiseen. Lisäksi Suomen Pankki odottaa rahastoyhtiöiden vaikuttavan sijoittamiinsa yrityksiin niin, että vastuullisuusnäkökohdat otetaan niissä huomioon.

kaupunkisiluetti