Suomen Pankki on sijoittanut 300 miljoonaa dollaria Kansainvälisen järjestelypankin BISin (Bank for International Settlements) vihreiden joukkovelkakirjojen rahastoon. Keskuspankkien keskinäinen rahasto (nimeltään USD BISIP) sijoittaa mm. uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyviin projekteihin ja sen toiminta tukee osaltaan EU:n ilmastotavoitteita. Aiemmin vastaavaan euromääräiseen rahastoon on sijoittanut mm. Euroopan keskuspankki.

Rahastoon tehtävän sijoituksen lisäksi pankilla on suoria sijoituksia vihreisiin, kestävän kehityksen ja sosiaalisiin joukkovelkakirjalainoihin. Temaattiset sijoitukset, joihin kyseinen rahasto lukeutuu, ovat yksi Suomen Pankin valitsemista vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista.

Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena on täyttää yleisesti keskuspankeille asetetut vaatimukset varallisuuden likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta. Suomen Pankin vastuullisuusnäkökohdat sijoittamisessa pohjautuvat yhtäältä tavoitteeseen vastata sijoitustoimintaa koskeviin vastuullisuusvaateisiin ja toisaalta tavoitteeseen hallita paremmin erilaisia riskejä.

Ilmaston lämpenemisen tuomat muutokset aiheuttavat riskejä, jotka voivat vaikuttaa sijoitusten arvoon. Toisaalta ilmastonmuutoksen torjunta voi avata sijoittajille mahdollisuuksia ja uudenlaisia sijoituskohteita. Uusiutuviin energianlähteisiin panostavat yritykset sekä yritykset, jotka valmistautuvat paremmin kiristyvään lainsäädäntöön ja tuleviin ilmastohaasteisiin, tarjoavat sijoittajille hyviä mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisella pienennämme sijoitustoimintaan liittyviä riskejä ja tavoittelemme parempaa tuotto-riskisuhdetta sijoituksille. Käytännössä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää rahavirtojen kanavoimista vähähiilisiin kohteisiin, jolloin myös salkun hiilijalanjälki pienenee. Suomen Pankin omat ilmastotavoitteet tullaan julkaisemaan vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske, puh. 09 183 2070.

Suomen Pankin vastuullisen sijoittamisen periaatteet: Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (suomenpankki.fi)

Suomen Pankin sijoitustoiminnan vuosiraportti: Varallisuuden hallinta – Suomen Pankin vuosikertomus 2020 (suomenpankki.fi)