Maksu- ja petostietojen tiedonkeruu (MAPE)

Euroopan keskuspankin päivitetty maksuliiketilastoasetus (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59) velvoittaa Suomen Pankkia keräämään päivitetyn asetuksen mukaisia maksuliiketilastotietoja kotimaisilta luotto- ja maksulaitoksilta (mukaan lukien maksupalveluita ilman toimilupaa tarjoavilta rekisteröityneiltä luonnollisilta henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä) sekä ulkomaisten luotto- ja maksulaitosten Suomessa sijaitsevilta sivukonttoreilta ja tytäryhtiöiltä. 

Suomen Pankki kerää nämä tiedot uudessa maksu- ja petostietojen tiedonkeruussa (MAPE- tiedonkeruu). Päällekkäisen tiedonkeruun välttämiseksi MAPE-tiedonkeruulla katetaan myös kansallisia tietotarpeita.

MAPE-tiedonkeruu korvaa Suomen Pankin MATI-tiedonkeruun, johon raportointivelvolliset raportoivat vielä vuoden 2021 tiedot normaalisti vuoden 2022 alussa. Lisäksi MAPE-tiedonkeruu korvaa Finanssivalvonnan nykyisistä tiedonkeruista MF-raportoinnin (Maksupalveluihin liittyvien petostietojen raportointi) sekä ilman toimilupaa rekisteröityneiden maksupalveluntarjoajien ML-raportoinnin (Maksutapahtumien yhteismäärä). Myös MF- ja ML-raportoinnin tiedot raportoidaan normaalisti vielä vuoden 2021 osalta, eli tiedot lähetetään Finanssivalvonnalle viimeisen kerran helmikuussa 2022.

voimassaolevat ohjeet

Raportointiohjeet vuoden 2023 tietojen raportointiin:

Raportointiohjeet vuoden 2024 tietojen raportointiin:

 

VANHAT OHJEET

muuta raportointiin liittyvää

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus maksuliiketilastoinnista (EKP/2013/43, muutettu EKP/2020/59)

Neuvoston asetus Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja (EY N:o 2533/1998, muutettu 2015/373)

Laki Suomen Pankista (214/1998, 26 § ja 28 §)