Euroopan valuuttajärjestelmä EMS ja siihen sisältynyt valuuttakurssimekanismi ERM korvattiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alettua 1.1.1999 valuuttakurssimekanismilla ERM II:lla.

ERM II tarjoaa euroalueeseen kuulumattomille EU-maille mahdollisuuden kytkeä valuuttansa euroon. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta maiden odotetaan liittyvän järjestelmään ennemmin tai myöhemmin.

ERM II:een osallistuvan jäsenmaan valuutalle sovitaan keskuskurssi suhteessa euroon. Keskuskurssi on kiinteä, mutta sitä voidaan muuttaa yhteisesti sopien. Valuuttakurssi voi vaihdella vaihteluvälin mukaisesti keskuskurssin molemmin puolin. Tavanomainen vaihteluväli on ±15 %, mutta tapauskohtaisesti voidaan sopia kapeammastakin vaihteluvälistä. Vaihteluvälin rajoilla eurojärjestelmä ja järjestelyyn osallistuvan maan kansallinen keskuspankki tukevat valuuttakurssia interventioilla automaattisesti ja rajoittamattomasti. Interventio voidaan kuitenkin keskeyttää, jos se on ristiriidassa EKP:n päätavoitteen eli hintavakauden kanssa.

ERM II:een osallistuvat Tanska ja Bulgaria. Tanskan kruunun keskuskurssi on 7,46038 kruunua ja vaihteluväli ±2,25 %. Bulgarian levin keskuskurssi on 1,95583 ja vaihteluväli ±15 %.