Suomen Pankin vastuullisuus lähtee sen ydintoiminnasta. Pankin tehtävänä on huolehtia osaltaan, että hintataso on vakaa, rahoitusjärjestelmä luotettava ja maksujärjestelmät turvallisia ja saavutettavia.

Suomen Pankilla on roolinsa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Toiminnassamme huomioimme sidosryhmien odotukset ja toimintaympäristön muutokset. Vastuullisuusohjelmassa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta.

Näitä teemoja edistämme seuraavin toimenpitein:

Kestävää kasvua ja hyvinvointia

 • Pidämme yllä vakaata hintatasoa.
 • Huolehdimme rahoitusjärjestelmän vakaudesta.
 • Edistämme turvallisia ja saavutettavia maksujärjestelmiä.
 • Tuemme EU:n yleistä talouspolitiikkaa ja kestävän kehityksen tavoitteita

Vaikuttavaa tietoa ja yhteistyötä

 • Tuomme faktat ja tutkimustiedon talouspoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • Olemme läsnä yhteiskunnallisina keskustelijoina ja jaamme tietoa tasapuolisesti.
 • Toimimme osana tiedeyhteisöä.
 • Edistämme suomalaisten talousosaamista.

Ilmastoriskien hallintaa

 • Sijoitamme vastuullisesti.
 • Toimimme tehokkaalla, taloudellisella ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
 • Huomioimme ilmastoriskit rahoitusvakauden seurannassa.
 • Pienennämme käteisen ja rahahuollon ympäristövaikutuksia.

Kuva: Suomen Pankin vastuullisuuden kenttä.

Suomen Pankki ohjaa toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta ja arvioi toiminnan vaikutuksia  kestävän kehityksen tavoitteisiin nähden. Vastuullisuuden avainmittareita ympäristövastuun alueella ovat mm. toiminnan päästöt suhteutettuina toimintakuluihin sekä sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Suomen Pankki huolehtii työhyvinvoinnista, työntekijöiden kehittymismahdollisuuksista sekä yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilöstön tunnusluvuista raportoidaan henkilöstötilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa. Vastuullisuuden avainmittareita ovat mm. työtyytyväisyysindeksi sekä johtamisindeksi, vähemmistönä olevan sukupuolen osuus esimiehistä ja sairaspoissaolojen määrä.   

Vastuullisuustyötä toteutetaan Suomen Pankin strategian, arvojen ja vastuullisuusohjelman pohjalta osana arkea. Osastot ja prosessit vastaavat Suomen Pankissa tehtävän vastuullisuustyön suunnittelusta, toimeenpanosta sekä tarvittavasta yhteistyöstä oman toimintakenttänsä osalta. Suomen Pankin vastuullisuusraportointi toteutetaan jatkossakin osana vuosikertomusta.