Suomen Pankki on sitoutunut avoimeen ja vastavuoroiseen viestintään. Suomen Pankin pääjohtaja noudattaa pääpiirteittäin EKP:n johtokunnan jäsenten ulkoista viestintää ohjaavia periaatteita. Muut Suomen Pankin johtokunnan jäsenet noudattavat periaatteita soveltuvin osin.