Osastopäällikkönä toimii Katja Taipalus.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot:

Rahoitustilastotoimisto

Rahoitustilastotoimisto vastaa rahoitustilastoinnin tiedonkeruista, rekisterityöstä ja yksikkökohtaisen tiedon laadunvalvonnasta ja analysoinnista.

Rahoitustilastotoimiston tilastopäällikkö on Elisabeth Flittner.

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimisto vastaa rahoitustilastojen julkaisusta, toimituksista kansainvälisille järjestöille ja tietopalvelusta sekä tilastotietojärjestelmien kehittämisestä.

Tilastoanalyysi- ja tietopalvelutoimiston tilastopäällikkö on Harri Kuussaari.

Vakausanalyysitoimisto

Vakausanalyysitoimisto vastaa erityisesti markkinoiden,  instituutioiden ja velkaantumiskehityksen säännöllisestä seurannasta, analyysista ja riskiarvioista sekä analyysivälineiden kehittämisestä.

Vakausanalyysitoimiston päällikkö on Helinä Laakkonen.

Vakauspolitiikkatoimisto

Vakauspolitiikkatoimisto vastaa erityisesti pankin makrovakaus- ja yleisemmin rahoitusjärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä makrovakauspolitiikkaa koskevien instrumenttien kehittämisestä ja analyysista.

Vakauspolitiikkatoimiston päällikkö on Hanna Freystätter.