Suorat sijoitukset

Epäsuorat sijoitukset

 

Valtiot

Valtiosidonnaiset

Yrityslainat

Osakkeet

Kiinteistöt

Muut

Ensimmäisen vaiheen välitavoite

Ylläpitää julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja kannustaa siten valtioita asettamaan riittäviä kansallisia tavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Kannustaa valtiosidonnaisia liikkeeseenlaskijoita asettamaan ilmastotavoitteita omalle sijoitustoiminnalleen.

Toimialakohtaiset rajoitteet hiilelle, öljylle ja kaasulle*.

(*Lämpöhiili: enintään 2 % liikevaihdosta,

hiilen energiakäyttö: enintään 5 % liikevaihdosta,

öljynporaus: enintään 10 % liikevaihdosta,

kaasuntuotanto: enintään 40 % liikevaihdosta.

Pääsääntöisesti ei sijoituksia energia-alalla toimiviin epätyypillisiä fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin.

Kaikki rajoitteet on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana.

 

50 prosentin päästövähennystavoite.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Sijoittaa tuotteisiin tai sellaisten varainhoitajien tuotteisiin, joilla on riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/-vaikutus.

Mahdollisia seuraavan vaiheen välitavoitteita

Määrällinen tavoite esimerkiksi salkun painotuksia muuttamalla.

Määrällinen tavoite 1. vaiheessa asetettujen tavoitteiden perusteella.

Uusia toimialakohtaisia rajoituksia (uusia toimialoja, nykyisten rajoitusten kiristämistä).

Päästövähennystavoitteen kiristäminen.

   

Aikataulu

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste 2022.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.

Seuraava tarkastelupiste viimeistään 2025.