voimassaolevat ohjeet

Alla olevassa asiakirjassa annetaan ohjeet EKP-lisätietojen raportointiin Solvenssi II –raportoinnin yhteydessä.

muuta raportointiin liittyvää

Tilastotiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50)