Siirry sisältöön

Suomen Pankki työnantajana

Kansainvälisyys

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Osallistuminen Euroopan keskuspankkijärjestelmään ja eurojärjestelmään on Suomen Pankin kansainvälisen yhteistyön tärkein muoto. Eurojärjestelmän eri komiteat ja työryhmät näkyvät lähes kaikissa työtehtävissä.
 
Suomen Pankki osallistuu myös EU-työskentelyyn esimerkiksi EU:n neuvoston alaisissa talous- ja rahoituskomiteassa ja talouspoliittisessakomiteassa. Suomen Pankki vastaa myös Suomen valtion yhteyksistä Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF). Tämän lisäksi Suomen Pankki osallistuu osakkeenomistajana BISin toimintaan. OECD on Suomen Pankin kannalta tärkeä foorumi makro-, rakenne- ja rahoitusmarkkinakysymyksissä.
 
Suomen Pankilla on niin ikään säännölliset ja monipuoliset suhteet eri maiden keskuspankkeihin ja tärkeimpiin kansainvälisiin rahalaitoksiin.
 
Lisäksi kansainvälisyyttä työhön tuovat mahdolliset työkierrot Euroopan keskuspankkiin tai muihin kansallisiin keskuspankkeihin. Eurojärjestelmän sisäiset koulutukset ovat myös osa näkyvää kansainvälistä toimintaa.

Jatkuva kehittyminen

simulaattoriseminaari-2015.jpg
Simulaattoriseminaari Helsingissä kesällä 2015

Suomen Pankki panostaa vahvasti henkilöstön suunnitelmalliseen oppimiseen ja kehittämiseen. Pankki ymmärtää henkilöstön jatkuvan oppimisen ja kehittymisen tärkeyden sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Yhteistyö oman alan asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa tarjoaa mahdollisuuden uuden oppimiseen jokaisena työpäivänä.

Pankki tarjoaa henkilöstölle monia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen:
 
  • Työkierto Pankissa tai Pankin ja Finanssivalvonnan välillä
  • Työkierto Euroopan keskuspankissa ja muissa eurojärjestelmän keskuspankeissa
  • Koulutukset eri kansallisten keskuspankkien tai Euroopan keskuspankin järjestämänä
  • Työryhmätyöskentely eurojärjestelmässä
  • Sisäiset seminaarit ja koulutustilaisuudet
  • Ulkopuoliset koulutustilaisuudet
Pankki panostaa vahvasti esimiestyön kehittämiseen. Tarjolla on sekä sisäisiä että EKPJ:n yhteisiä johtamiskoulutuksia. Johtamisvisiomme edellyttää, että jokainen esimies kehittää jatkuvasti omaa johtamisosaamistaan. Johtamisen laatua mitataan vuosittain johtajuusindeksillä. Tavoitteena on, että johtajuusindeksi ylittää vertailuryhmän arvon. 

Työssä viihtyminen

Pankki tarjoaa henkilöstölleen vakaan palvelussuhteen eurojärjestelmän haastavien asiantuntijatehtävien parissa, asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja modernit työvälineet sekä vuorovaikutteisen työyhteisön. Mukavat kollegat, hyvä työilmapiiri, säännöllisesti toteutettavat ilmapiiri- ja työpaikkaselvitykset kertovat, että pankissa viihdytään.
  
ulkoisen-laskennan-tiimi.jpg

Ulkoisen laskennan tiimi

Pankki ymmärtää henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen vahvaan suoriutumiseen työssä. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan tarjoamalla laadukkaat työterveyspalvelut, liikunta- ja harrastemahdollisuuksia ja vapaa-ajan tiloja. Myös vuosittaiset kesä- ja vuosijuhlat ovat myös osa henkilöstön hyvinvointiin panostamista. 

Suomen Pankin fudisjoukkue
Suomen Pankin salibandyjuokkue