EKP ja eurojärjestelmä kolmessa minuutissa

Euroalueen jäsenmaat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro. Näiden maiden keskuspankit yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa muodostavat eurojärjestelmän. Eurojärjestelmä hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä sekä huolehtii euroalueen rahapolitiikasta.

Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) kuuluvat eurojärjestelmään kuuluvien keskuspankkien lisäksi niiden EU:n jäsenmaiden keskuspankit, jotka eivät ole vielä ottaneet yhteisvaluuttaa käyttöön: Bulgaria, Puola, Romania, Ruotsi, Tanska, Tšekki ja Unkari.

EKP:n vastuulla on varmistaa, että eurojärjestelmän tehtävät tulevat hoidetuksi joko EKP:n oman tai kansallisten keskuspankkien toiminnan kautta. Euroalueen kansalliset keskuspankit hoitavat osaltaan EKPJ:lle ja eurojärjestelmälle annettuja tehtäviä. Ne osallistuvat tähän työhön muun muassa monien komiteoiden välityksellä. Kansallisilla keskuspankeilla on myös järjestelmän ulkopuolisia kansallisia tehtäviä.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa eurojärjestelmälle on annettu täysi riippumattomuus tehtäviensä hoitamisessa. EKP, eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ja niiden päätöksentekoelinten jäsenet eivät saa pyytää tai ottaa ohjeita miltään ulkopuoliselta taholta.

Eurojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. Tavoitteena on myös tukea EU:n yleistä talouspolitiikkaa, mikäli tämä ei ole ristiriidassa hintatason vakauden tavoitteen kanssa.

Eurojärjestelmän perustehtävät ovat:

  • euroalueen rahapolitiikka
  • valuuttamarkkinaoperaatiot ja euroalueen maiden valuuttavarantojen hallussapito ja hoito
  • seteleiden liikkeeseen laskeminen euroalueella
  • maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen
  • tilastotietojen kerääminen
  • pankki- ja rahoitussektorin kehityksen seuraaminen
  • EKPJ:n ja valvontaviranomaisten välisen moitteettoman tiedonkulun edistäminen.