Yhteinen pankkivalvontamekanismi tutuksi kolmessa minuutissa

Taannoinen finanssi- ja valtionvelkakriisi osoitti, että pankkisektorin ja julkisen talouden yhteyksistä johtuvat ongelmat voivat levitä rahaliitossa nopeasti maasta toiseen. Näiden ongelmien ennaltaehkäisyyn perustettiin pankkiunioni, johon kuuluu yhteinen pankkivalvontamekanismi (Single Supervisory Mechanism, SSM). EKP ja valvontaan osallistuvien maiden valvontaviranomaiset toimivat yhteistyössä tässä uudessa EU:n valvontajärjestelmässä.

Yhteisen valvontamekanismin tavoitteena on:

  • varmistaa, että Euroopan pankkijärjestelmä on vakavarainen ja turvallinen
  • vahvistaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta
  • varmistaa pankkien yhdenmukainen valvonta.

Yhteinen valvontamekanismi muodostaa yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja EU:n pankkiunionin perustan. Suomessa Finanssivalvonta toimii osana yhteistä pankkivalvontamekanismia.

EKP:n neuvostolle päätösesitykset tekee valvontaelin, jossa Suomen Pankilla on edustaja. EKP:n neuvosto tekee valvontapäätökset vastustamattajättämismenettelyn mukaisesti.

Eturistiriitojen välttämiseksi EKP pitää rahapoliittisten tehtäviensä hoidon erillään valvontatehtävistään. Pankkiunionin myötä EKP:n neuvosto on päätöksentekijä myös kansallisessa makrovakauspolitiikassa. Vastuu on jaettu EKP:n ja kansallisten viranomaisten kesken.

Osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää Suomen Pankilla on edellä mainituista syistä rooli myös yhteisessä pankkivalvonnassa.