Johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presidentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut jäsenet nimittää pankkivaltuusto viiden vuoden toimikaudeksi.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on virkavapaalla 23.9.2023–30.1.2024. Tänä aikana Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Rehn on nimittänyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi.

Pankkivaltuuston päättämän johtokunnan jäsenten sijaisuusjärjestelyn mukaisesti Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä toimii johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen.

Pankkivaltuustossa on yhdeksän eduskunnan valitsemaa pankkivaltuutettua. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pankkivaltuustoon kuuluvat Antti Lindtman (puheenjohtaja), Matias Marttinen (varapuheenjohtaja), Janne Heikkinen, Krista KiuruKatri KulmuniSakari PuistoMinna ReijonenVille Vähämäki ja Ben Zyskowicz. Pankkivaltuuston sihteereinä toimivat kauppatieteiden maisteri Mika Pösö (Kimmo Virolaisen tilalla 23.9.2023–30.1.2024) ja oikeustieteen maisteri Anne Hedman.

Suomen Pankissa työskentelee noin 375 henkeä seitsemällä eri osastolla. Lisäksi Finanssivalvonta, jossa työskentelee noin 240 henkeä, on hallinnollisesti sijoitettu Suomen Pankin yhteyteen mutta toimii itsenäisenä organisaationa. Finanssivalvonnan toimintaa rahoittavat sen valvottavat 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.