Johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presidentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut jäsenet nimittää pankkivaltuusto viiden vuoden toimikaudeksi.

Suomen Pankin johtokuntaan kuuluvat johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen ja johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Johtokunnan sihteerinä toimii Elisa Newby.

Pankkivaltuustossa on yhdeksän eduskunnan valitsemaa pankkivaltuutettua. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pankkivaltuustoon kuuluvat Antti Lindtman (puheenjohtaja), Matias Marttinen (varapuheenjohtaja), Janne Heikkinen, Krista KiuruKatri KulmuniSakari PuistoMinna ReijonenVille Vähämäki ja Ben Zyskowicz. Pankkivaltuuston sihteereinä toimivat kauppatieteiden tohtori Kimmo Virolainen ja oikeustieteen maisteri Anne Hedman.

Suomen Pankissa työskentelee noin 375 henkeä seitsemällä eri osastolla. Lisäksi Finanssivalvonta, jossa työskentelee noin 240 henkeä, on hallinnollisesti sijoitettu Suomen Pankin yhteyteen mutta toimii itsenäisenä organisaationa. Finanssivalvonnan toimintaa rahoittavat sen valvottavat 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.