Siirry sisältöön

Osastopäällikkönä toimii Petteri Vuolasto.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

IT-markkinaoperaatioiden, maksujärjestelmien, hallinnon, sisäisen tarkastuksen ja alustapalveluiden portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea markkinaoperaatioiden, maksujärjestelmien, hallinnon ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijoille. Markkinaoperaatioiden ja maksujärjestelmien sekä hallinnon ja sisäisen tarkastuksen IT-palvelut toteutetaan kahdessa asiakkuustiimissä.

Lisäksi toimiston IT-alustapalvelut-tiimi tuottaa laadukkaat ja nykyaikaiset konesali- ja tietoliikennepalvelut.

Toimistopäällikkönä toimii Sami Kirjonen.

IT-Finanssivalvonnan ja johdon sihteeristön portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea Finanssivalvonnan osastoille ja Suomen Pankin johdon sihteeristön asiantuntijoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan kolmessa asiakkuustiimissä.

Toimistopäällikkönä toimii Kirsti Ikonen.

IT-Rahoitusvakauden, rahapolitiikan ja jaettujen IT-palveluiden portfolio

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea rahapolitiikan sekä rahoitusvakauden ja tilastojen asiantuntijoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan asiakkuustiimissä.

Lisäksi toimisto vastaa IT-palveluhallinnan prosesseista sekä loppukäyttäjien asiakaspalvelusta ja laitteista. Toimisto tarjoaa myös keskitetysti jaettuja IT-palveluita muille tietohallinto-osaston tiimeille sekä asiakkaille.  

Toimistopäällikkönä toimii Miika Syrjänen.

Tiedonhallintatoimisto

Tiedonhallintatoimisto vastaa asiakirja- ja kirjastopalveluista, antaa monipuolista tietopalvelua sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä tukee ja edistää asiantuntijatyön digitalisaatiota ja tehostamista. Asiakirjapalvelut sisältää asiakirjojen käsittelyyn liittyvät menettelyt ja järjestelmät. Kirjasto tarjoaa käyttöön tutkimustoiminnassa ja muussa asiantuntijatyössä tarvittavat kirjat, lehdet ja laajat elektroniset aineistot.

Tiedonhallintatoimiston päällikkö on Mia Ristimäki. Kirjaamon ja arkiston päällikkö on Hanna-Maarit Järvinen, kirjaston päällikkö Soile Hakonen ja sisällönhallinnan päällikkö Mia Ristimäki.