Osastopäällikkönä toimii Petteri Vuolasto.

Sähköpostia voi lähettää muodossa etunimi.sukunimi@bof.fi.

Osastoon kuuluvat seuraavat toimistot ja yksiköt:

Finanssivalvonnan IT-palvelut

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea Finanssivalvonnan osastoille ja Suomen Pankin johdon sihteeristön asiantuntijoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan kahdessa asiakkuustiimissä.

Toimistopäällikkönä toimii Meri Verho.

Suomen Pankin IT-palvelut

Toimisto hallinnoi ja kehittää käyttäjien IT-palveluita, vastaa laadukkaiden ja tehokkaiden järjestelmien tuottamisesta ja antaa järjestelmätukea Suomen Pankin osastoille. Osastojen IT-palvelut toteutetaan kolmessa asiakkuustiimissä.

Toimistopäällikkönä toimii Petri Salminen.

Yhteiset IT-palvelut

Toimisto vastaa IT-palvelunhallinnan prosesseista sekä loppukäyttäjien asiakaspalvelusta ja laitteista. Toimisto tarjoaa keskitetysti jaettuja IT-palveluita muille tietohallinto-osaston tiimeille sekä asiakkaille.

Lisäksi toimiston IT-alustapalvelut-tiimi tuottaa laadukkaat ja nykyaikaiset konesali- ja tietoliikennepalvelut.

Toimistopäällikkönä toimii Sami Kirjonen.

Yhteiset tiedonhallintapalvelut

Toimisto vastaa asiakirjahallinnon palveluista, kirjastosta ja tietopalveluista sekä sisällönhallinnan järjestelmistä. Asiakirjahallinnon palvelut sisältää kirjaamon sekä asiakirjojen käsittelyyn liittyvät menettelyt. Kirjasto tarjoaa käyttöön tutkimustoiminnassa ja muussa asiantuntijatyössä tarvittavat kirjat, lehdet ja laajat elektroniset aineistot. Kirjaston tietopalvelut sisältää historiallisen arkiston.

Toimistopäällikkönä toimii Mia Ristimäki. Asiakirjahallinnon päällikkö on Hanna-Maarit Järvinen ja kirjaston ja tietopalvelujen päällikkö Soile Hakonen.